Prejsť na obsah
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Vedúci katedry
e-mail
59274+kl.
č.dverí
Fencík Róbert, Ing. PhD.
325
525
Zástupca vedúceho katedry
Hudecová Ľubica, Ing. PhD.
530
531
Tajomník
Geisse Robert, Ing. PhD.
529
529
Sekretariát
Mohlerová Drahoslava 
352
526
Docenti
Čižmár Jozef, doc. Ing. PhD.
347
520
Odborní asistenti
Fencík Róbert, Ing. PhD.
325
525
Geisse Robert, Ing. PhD.
529
529
Hudecová Ľubica, Ing. PhD.

lubica.hudecova@stuba.sk

530
531
Technickí pracovníci
Tringela Pavol
507, 321
B007, B009
Doktorandi

Nemcová Petra, Ing.

petra.nemcova@stuba.sk

527

530

Straka Jakub, Ing.

jakub.straka@stuba.sk

349

521