Prejsť na obsah
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

Konferencie
ALGORITMY 2009 
FSTA 2008 

Semináre
Geometria a jej aplikácie 
Neštandardné matematické metódy 
Numerické metódy pre parciálne diferenciálne rovnice 
Teória grafov 

Predchádzajúce konferencie
PRASTAN  2007
Slovensko-Rakúsky matematický kongres 2007
Slovensko-Japonský workshop z numerickej matematiky
PRASTAN 2006
AGOP  2005
CSGT 2005
ALGORITMY 2005
ALGORITMY 2002
ALGORITMY 2000 
FSTA 2006
PRASTAN 2004
TDT 2004