Prejsť na obsah
Katedry a ústav

S účinnosťou od 1.1.2021 bola Katedra materiálového inžinierstva a Katedra fyziky zlúčená do novozriadenej katedry s názvom Katedra materiálového inžinierstva a fyziky (KMIF).

Do úplného vybudovania webovej stránky novej katedry nájdete informácie na stránkach pôvodných katedier: