Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva a fyziky
Katedra materiálového inžinierstva a fyziky
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava
Sekretariát:
pani Balážová Libuša
3. poschodie, miestnosť C307
tel.: +421 2 32 888 421
e-mail: libusa.balazova@stuba.sk
 
Vedúci katedry:
prof. RNDr. Igor Medveď PhD.
3. poschodie, miestnosť C306
tel.: +421 2 32 888 403
e-mail: igor.medved@stuba.sk
 
Zástupkyňa vedúceho katedry
Ing. Alena Struhárová, PhD.
8. poschodie, miestnosť 807
tel.: +421 2 32 888 685
e-mail: alena.struharova@stuba.sk