Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva
Katedra materiálového inžinierstva
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11

810 05 Bratislava

8. poschodie

tel.: +421 2 32 888 680
        +421 2 32 888 681  (sekretariát katedry)

od 1.9.2019  sekretariát zastupuje

pani Balážová Libuša z Katedry fyziky

tel.: +421 2 32 888 421

3. poschodie, miestnosť C307

email:  libusa.balazova@stuba.sk