Prejsť na obsah
Katedra stavebnej mechaniky

BALÁŽ, I. – KOLEKOVÁ, Y.: Influence of Transverse Bending Moment in the Flange of Corrugated I-Girders. Elsevier Procedia Engineering 40 (2012), pp. 26-31. ISSN 1877-7058.

BALÁŽ, I. – KOLEKOVÁ, Y.:Bending Moments due to Elastic Buckling Mode Applied as Uniform Global and Local Initial Imperfection of Frames. Elsevier Procedia Engineering 40 (2012), pp. 32-37. ISSN 1877-7058.

HUBOVÁ, O.: Actual Problems of the Wind Actions on Structures and Application of Eurocodes. Ad Alta, Journal of Interdisciplinary Research, Vol. 1, Issue 1, 2011. pp. 121-123. ISSN 1804-7890.

HUBOVÁ, O.: Účinky vetra na ľahké haly s valcovými strechami. GRANT Journal, Vol. 1, No. 1, May 2012, pp. 123-126. ISSN 1805-062X, 1805-0638 (online).

JENDŽELOVSKÝ, N. – PREKOP, Ľ. – MÁJEK, V.: Model kotvenia električkovej koľajnice. Pozemné komunikácie a dráhy, Vol. 7, No. 1, 2011, pp 3 – 10. ISSN 1336-7501.

KRÁLIK, J. – KRÁLIK, J., jr.: Deterministická a pravdepodobnostná analýza interakcie systému stroj – základ – podložie. Silnice a železnice, Vol. 4, 2009, No. 2, pp. IX – XX. ISSN 1801-822X.

KRÁLIK, J. – KRÁLIK, J., jr.: Probability and Sensitivity Analysis of Machine Foundation and Soil Interaction. Applied and Computational Mechanics, Vol. 3, 2009, No. 1, pp. 87 – 100. ISSN 1802-680X.

KRÁLIK, J. – KRÁLIK, J., Jr.: Seismic Analysis of Reinforced Concrete Frame-Wall Systems Considering Ductility Effects in Accordance to Eurocode. Engineering Structures, Vol. 31, Issue 12, 2009, pp. 2865-2872. ISSN 0141-0296.

KRÁLIK, J. - KRÁLIK, J.,jr.: Probabilistic Assessment of the Soil-Foundation-Machine Dynamic Interaction. Selected Scientific Papers. Journal of Civil Engineering. Vol. 5, Issue 3, 2010. pp. 21-32. ISSN 1336-9024.

KRÁLIK, J. – ROZSÁR, P.: Safety Analysis of Reinforced Concrete Buildings Subjected to the Blast Load. Selected Scientific Papers. Journal of Civil Engineering. Vol. 5, Issue 3, 2010. pp. 33-40. ISSN 1336-9024.

KRÁLIK, J. – ROZSÁR, P.: Safety and Reliability Analysis of the High Rise Buildings Considering the Exterior Explosion Effect. Journal of KONBiN, No. 2,3 (14,15) 2010, pp. 49-60. ISSN 1895-8281.

KRÁLIK, J.: A RSM Method for Nonlinear Probabilistic Analysis of the Reinforced Concrete Structure Failure of a Nucelar Power Plant – Type VVER 440. Engineering Mechanics, Vol. 18, 2011, No. 1, pp. 3-21. ISSN 1802-1484.

KRÁLIK, J.: Deterministic and Probabilistic Analysis of Damping Device Resistance under Impact Loads from Nuclear Fuel Container Drop. Slovak Journal of Civil Engineering, Vol. 18, No. 1, 2010, pp. 1-16. ISSN 1210-3896.

KRÁLIK, J.: Experimental and Numerical Reliability Analysis of Damping Devices under Impact Loads from Container Drop. Civil and Environmental Engineering, Vol. 5, 2009, No. 1, pp. 43-57. ISSN 1336-5835.

KRÁLIK, J.: Modelovanie a posudzovanie seizmickej odolnosti železobetónových rámov s výplňovými stenami. Konstrukce, Vol. 9, No. 2, 2010, príloha pp. XIX – XXVII. ISSN 1213-8762.

KRÁLIK, J.: Probabilistic Safety Analysis of the Nuclear Power Plants in Slovakia. Journal of KONBiN, No. 2,3 (14,15) 2010, pp. 35-48. ISSN 1895-8281.

KRCHŇÁK, M. – SOKOL, M.: Analysis of Reinforced Concrete Cross Sections Using Strip Method. Building Research Journal, Vol. 59, No. 1-2, 2011, pp. 99 – 110. ISSN 1335-8863.

LANG, T. – SOKOL, M.: Behavior of Diagonal – to –Column Joint under Cycling Loading. An International Journal for Engineering and Information Sciences, Vol. 6, No. 2, 2001. pp. 61-67. ISSN 1788-1994.

LANG, T. – SOKOL, M.: Non-Linear Analysis of Steel Semi-Rigid Diagonal-to-Column Joint. Selected Scientific Papers. Journal of Civil Engineering. Vol. 5, Issue 3, 2010. pp. 51-58. ISSN 1336-9024.

LENK, P.: Modelling of Primary Consolidation. Slovak Journal of Civil Engineering, Vol.XVII, 2009, No. 2, pp. 26 – 37. ISSN 1210-3896.

LOVÍŠEK, J.: Modelling and Control in Pseudoplate Problem with Discontinuous Thickness. Applications of Mathematics, Vol. 54, No. 6, pp. 491-525, 2009. ISSN 0862-7940.

MARTON, P.: Aplikácia matice tuhosti vrstevnatého prúta pri sanácii poruchy balkónovej dosky. Almanach znalca 3-4, roč. 9, 2010, pp. 36-38. ISSN 1336-3174.

MARTON, P.: Metodika určenia koeficientu vybavenosti bytov. Almanach znalca 1, roč. 10, 2011, pp. 34-40. ISSN 1336-3174.

MISTRÍKOVÁ, Z. – JENDŽELOVSKÝ, N.: Interakcia kruhovej rotačne symetrickej dosky pri rôznych modeloch podložia. Civil and Environmental Engineering, Vol. 5, 2009, No. 1, pp. 18-28. ISSN 1336-5835.

MISTRÍKOVÁ, Z. – JENDŽELOVSKÝ, N.: Static Analysis of the Cylindrical Tank Resting on Various Types of Subsoil. Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 18, Issue 5, 2012, pp. 744-751. ISSN 1392-3730 print/ISSN 1822-3605 online

NAGYOVÁ, M. - GRMANOVÁ, A. – RAVINGER, J.: The Frequency of the Column Affected by the Compressive Force. Selected Scientific Papers. Journal of Civil Engineering. Vol. 5, Issue 3, 2010. pp. 67-74. ISSN 1336-9024.

NAGYOVÁ, M. – PSOTNÝ, M. - RAVINGER, J.: Dynamic of Billboard Thin Plate. Elsevier Procedia Engineering 40 (2012), pp. 280-285. ISSN 1877-7058.

NAGYOVÁ, M. - PSOTNÝ, M. - RAVINGER, J.: Stability and Friction. An International Journal for Engineering and Information Sciences, 2010, Vol: 5, No. 3, pp. 63-70. ISSN: 1788-1994

NAGYOVÁ, M. – RAVINGER, J.: Stability and Vibration of Imperfect Column. Elsevier Procedia Engineering 40 (2012), pp. 286-291. ISSN 1877-7058.

PSOTNÝ, M. – RAVINGER, J.: Plochá škrupina ako stropný panel. Konstrukce, Vol. 9, No. 2, 2010, príloha pp. VIII – XIII. ISSN 1213-8762.

PSOTNÝ, M. – RAVINGER, J.: Stability of Shallow Shell as a Ceiling Panel. Building Research Journal, Vol. 58, No.4, 2010. pp 199-208. ISSN 1335-8863.

RAVINGER, J. – NAGYOVÁ, M. – ŠPÁNIK, P.: Kmitanie prúta namáhaného tlakom – experiment. Civil and Environmental Engineering, Vol. 5, No. 2, 2009, pp. 88-95. ISSN 1336-5835.

SOKOL, M. – KONEČNÁ, L. – ČUHÁK, M. – DALLEMULE, M.: Very Low Seismicity Areas in Slovakia and Comparison of Seismic Risks in Central European Countries. Slovak Journal of Civil Engineering, Vol. 19, No. 3, pp. 1-9. ISSN 1210-3896. Podiel 60%

SOKOL, M. – KONEČNÁ, L.: Vplyv klimatických zmien na navrhovanie stavieb. Normalizácia, Vol. 16, No. 2, 2010. pp. 2-7. ISSN 1335-5511.

SUMEC, J. - JENDŽELOVSKÝ, N.: Reinforced Concrete Water Tank Response Under a Seismic Load. Roczniki inžynierii budowlanej, Zeszyt 8/2008, pp. 71-76. ISSN 1505-8425

TVRDÁ, K. – DICKÝ, J.: Topological Optimization of Girders. Selected Scientific Papers. Journal of Civil Engineering. Vol. 5, Issue 3, 2010. pp. 91-98. ISSN 1336-9024.