Prejsť na obsah
Katedra telesnej výchovy

Vedúci katedry:
Mgr. Marián Decký, PhD.
E-mail: marian.decky@stuba.sk
Tel.: 02/32 888 556

Zástupca vedúceho katedry:
Mgr. Michaela Cibulová
E-mail: michaela.cibulova@stuba.sk
Tel.: 02/32 888 252