Prejsť na obsah
Katedra telesnej výchovy

Konferencia k 70. výročiu SvF STU

  • PaedDr. Masarovič – Telesná výchovy a šport na SvF
  • Mgr. Herzánová – Somatotické a somatotypologické parametre u basketbalistov
  • Mgr. Čepová – Výučba squashu na KTV SvF
  • Mgr. Joštiak – Porovnanie súčasného záujmu o telesnú výchovu študentov SvF s predchádzajúcim obdobím
  • Mgr. Joklová – Zdravotná telesná výchova