Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Meno člena Katedra Názov organizácie Typ organizácie Členstvo Funkcia člena
prof. Agócs KDK IASS - International Association for Space Structures  zahraničná  individuálne  člen výboru 
prof. Bilčík  BKM ISO TC 98 Bases for Design of Structures  zahraničná  individuálne  reprezentant Slovenska 
prof. Fillo  BKM CEN TC 250/SC2 Design of Concrete Structures  zahraničná  individuálne  člen sekcie 
prof. Gschwendt  DOS C7/8 PIARC - World Road Association (Road Pavements) zahraničná  individuálne  člen výboru 
prof. Hraška KPS IBPSA - International Buiding Performance Simulation Association) zahraničná  individuálne  predseda IBPSA SR
prof. Hulla  GTE ISSMGE - International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering TC-16  zahraničná  individuálne  rádový člen 
prof. Hulla  GTE ISSMGE - Czech and Slovak Committee  zahraničná  individuálne  člen výboru 
prof. Ivanička ERS ERES - Europesn Real Estate Society zahraničná  individuálne  člen správnej rady 
prof. Kamenský HTE IAHR - Internacional Association for Hydraulic Research zahraničná  individuálne  člen asociácie
prof. Komorníková MDG SEFI - Mathematics Working Group zahraničná  individuálne  člen vedeckej organizácie 
prof. Kriš  ZEI IWA - Division Water Supply and Construction  zahraničná  individuálne  člen medz. spoločnosti
prof. Macura  VHK ICID - International Commission on Irrigation and Drainage  zahraničná  individuálne  člen exekutívy 
prof. Mesiar  MDG MŠMT-ČR pre posudzovanie vedecko-výskumných zámerov zahraničná  individuálne  člen komisie 
prof. Petráš  TZB OECD PEB - Programme for Educational Buildings  zahraničná  individuálne  reprezentant Slovenska 
prof. Petráš  TZB CEN-228-Heating systems in Buildings  zahraničná  individuálne  reprezentant Slovenska 
prof. Petráš  TZB REHVA - Represenattive European Heating, Ventil.and Airconditioning Associations  zahraničná  individuálne  prezident 
prof. Ravinger  SME Komisia Budownictvwa pri PAN  zahraničná  individuálne  člen komisie 
prof. Sumec  SME Europ.Soc.for Biomechanics  zahraničná  individuálne  člen výboru 
prof. Sumec  SME Komisia Budownictva pri PAN  zahraničná  individuálne  člen komisie 
prof. Sumec  SME Sci Committee - 13.European Conf.on Biomechanics  zahraničná  individuálne  člen výboru 
prof. Szolgay  VHK Redakčná rada Water Resources Management  zahraničná  individuálne  člen rady 
prof. Szolgay  VHK Redakčná rada Journal of Hydroplogical Sciences  zahraničná  individuálne  člen rady 
prof. Szolgay  VHK IAHS-International Association for Hydrolo. Sciences  zahraničná  individuálne  národný korešpodent
prof. Szolgay  VHK Technický výbor pre hydrológiu povodí EGU=Európska geofyzikálna únia  zahraničná  individuálne  predseda 
prof. Širáň  MDG Australacian Journal of Combinatorics zahraničná  individuálne  člen rady 
prof. Turček P.  GTE ISSMGE-International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering  zahraničná  individuálne  člen výboru 
prof. TurčekP.  GTE CEN-TC 255/SC7 Geotechnics  zahraničná  individuálne  člen sekcie 
doc. Bezák  DOS Red.rada Transport Rewiew  zahraničná  individuálne  člen rady 
doc. Bezák  DOS SETREF - Aristotle University Thessaloniki zahraničná  individuálne  člen predsedníctva 
doc. Brodniansky  KDK IASS - International Association for Space Structures  zahraničná  individuálne  člen výboru 
doc. Čermák ZEI IWA - Division Water Supply and Construction  zahraničná  individuálne  člen medz. spoločnosti
doc. Hefty  GZA Red.rada Reports on Geodesy  zahraničná  individuálne  člen rady 
doc. Klementová  VHK ICID - International Commission on Irrigation and Drainage  zahraničná  individuálne  člen exekutívy 
doc. Kopáčik  GDE Red.rada Geodeticky list-Chorvátsko  zahraničná  individuálne  člen rady 
doc. Kopáčik  GDE FIG, C6 WG.2  zahraničná  individuálne  podpredseda 
doc. Kopáčik  GDE FIG C2 Education  zahraničná  individuálne  člen komisie 
doc. Kuzma  GTE ISSMGE - International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering TC-16  zahraničná  individuálne  rádový člen 
doc. Kuzma  GTE ISSMGE - Czech and Slovak Committee  zahraničná  individuálne  člen výboru 
doc. Mojžeš  GZA IAG, SSG 3,1777International Association of geodesy , Special Study Group, Medzin.Geodet.asociácia  zahraničná  individuálne  člen sekcie 
doc. Rakšányi  DOS DASL - Deutsche Akademie fur Stadtebau und Landesplannung  zahraničná  individuálne  člen sekcie 
doc. Šoltész  HTE ICID - International Commission on Irrigation and Drainage  zahraničná  individuálne  viceprezident slov. výboru
doc. Turček.I.  KPS CIGR - Int.com.of agricultural engineering  zahraničná  individuálne  člen komisie 
doc. Žilinský  KPS CIB Member ENTRY - part 3.Affiliations Experts in Commission  zahraničná  individuálne  člen komisie 
ing. Lukáč  GDE FIG-medz.federácia geodetov  zahraničná  individuálne  člen komisie 
ing. Masarovičová  GTE ISSMGE - International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering  zahraničná  individuálne  podpredseda 
ing. Masarovičová  GTE IACM - International Association Comp.Methods  zahraničná  individuálne  člen výboru