Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Projekt Problem Solve   No IRL/03/B/F/LA je pilotny e- learningový projekt  - ktorý bol v roku 2006 ocenený Europskou značkou kvality za kvalitu a inovatívnosť.

Ponúka jeden zo spôsobov ako kreatívne chápať proces výuky v 21 storočí. Na projekte spolupracoval referát zahraničných vzťahov s Katedrou jazykov na Svf STU.

Projekt môžete otestovať na adrese: www.problemsolve.org


brožúra obr.č.1

 


brožúra obr.č.2

 


solve team obr.č.1

 


solve team obr.č.2