Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Projekt EMAC - vytvorenie vzorovej zmluvy pre praktické stáže študentov na základe zosúladenie požiadaviek dvadsiatich Európskych krajín.

http://www.european-mobility.eu

V marci 2008 bola oslovená Stavebná fakulta kontraktorom podávateľom projektu Celoživotného vzdelávania  Leonardo da Vinci - transfét inovacií zapojiť sa ako partner do pripravovaného projektu. Dôvodom pozvania bola niekoľkoročná úspešnosť Stavebnej fakulty STU vo vysielaní študentov na praktické stáže v rámci projektu Leonardo da Vinci.

Cieľom projektu je využiť skúsenosti manažérov mobilitných projektov týkajúcich sa praktických stážií študentov v podnikoch a vytvoriť nový produkt, program na vytvorenie zmluvy medzi vysielajúcou a prijímajúcou organizáciou zo zosúľadením  platnej legislatívy v rámci zúčastnenych krajín. Do projektu sú zapojení  manažéri z 20 EU krajín (BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, IT, LU, LV, NL,PL,SE, SI a SK).

Projekt by mal pomôcť k zjednocovaniu EU v rámci organizovania praktických stáži študentov a mladých ľudí v počiatočnej príprave na svoje povolanie.

Prvé stretnutie projektového tímu sa konalo 25/11/2008  - 28/11/2008 vo Francúzsku pri Strasburgu v mestecku Soultzmatt."

Prvé stretnutie projektoveho tímu v Soultzmatte v rámci realizácii projektu EMAC European Mobility Agreement Customizer v novembri 2008.

 

Prve stretnutie projektoveho timu EMAC

 

Prijatie kontraktora projektu EMAC na MPSVP SR dňa 26/11/2009

Pripomienky k návrhom vzorových pracovných zmlúv pripravených v rámci projektu