Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Dňa 26/11/2009 prijal riaditeľ Odboru záležitostí EU a medzinárodnej spolupráce na MPSVR SR Juraj Džupa kontraktora projektu EMAC z Francúzska pána Jean-Paula Ballyho a pána Jeana Darboura.

Stretnutia sa zúčastnili Irena Fonodová zo SAAIC, Alžbeta Štofková a Eva Kubišová zo Strednej priemyselnej školy Strojníckej v Bratislave, Valéria Lesňáková zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave , Anna Vojnárová a Oľga Kyseľová z MPSVR SR a prekladateľka Jarmila Patková.

Kontraktor projektu bol oboznámený s vyjadrením MPSVR SR k zmluvám, ktoré predložil a sú predmetom projektu. Stretnutie pomohlo spolupráci zainteresovaných strán na doriešení problémov projektu v súvislosti s legislatívou SR.