Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Multilaterálny projekt  Leonardo da Vinci - Transfér inovácií - v rámci Programu celoživotného vzdelávania s názvom VOCAL - Vocational Orientated Culture and Language - je zaregistrovaný pod označením - LLP/LdV/T01/2007/IRL -501. Nadväzuje na úspešný projekt Problem Solve, ktorý bol ocenený v roku 2006 Európskou značkou za kvalitu a inovatívnosť.

Podrobnejšie informacie o projekte:
dagmar.spildova@stuba.sk
valeria.lesnakova@stuba.sk

Prezentácia projektu na ONLINE EDUCA BERLIN subor PDF