Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Multilaterálny projekt Leonardo da Vinci - Transfer inovácií - v rámci Programu celoživotného vzdelávania s názvom VOCAL  MEDICAL - Vocational Orientated Culture and Language in Medical Sector -  je zaregistrovaný pod označením - LLP/LdV/T0I/2013/IRL - 506. Nadväzuje na úspešný projekt Problem VOCAL, z ktorého bude transferovaná forma e-learningu. Koordinátorom projektu je írsky Institute of Technology in Tralee. Projekt financuje EK prostredníctvom Národnej agentúry v Írsku. Do projektu je zapojených 17 partnerov z nasledovných krajín: Írsko, Belgicko, Nemecko, Poľsko, Veľká Británia, Slovensko, Litva, Bulharsko a Turecko. Cieľom projektu je výučba jazykov v medicínskom sektore. Projekt je zameraný na profesionálov v medicínskom sektore, ktorí potrebujú komunikovať s pacientami iných národností v urgentných situáciách, keď dobré komunikačné zručnosti môžu znamenať rozdiel medzi prežitím, či neprežitím. Projekt reaguje na narastajúcu potrebu prekonávania jazykovej bariéry v medicínskom sektore v dôsledku demografických zmien a zvýšenej mobility ľudí. Do projektu je ako partnerská organizácia zapojená Katedra jazykov na Stavebnej fakulte STU, ktorú do projektového tímu už po tretí raz pozvala úspešná koordinátorka z Írska Kristin Brogan. Na Stavebnej fakulte je riešiteľkou PhDr. Dagmar Špildová – vedúca katedry jazykov SvF STU.

Podrobnejšie informácie o projekte:

dagmar.spildova@stuba.sk

valeria.lesnakova@stuba.sk