Prejsť na obsah
Študenti

Návštevy stredných škôl - propagácia štúdia na SvF

prebiehajú v mesiacoch december až marec. Zamestnanec fakulty, ktorý má záujem zúčastniť sa propagácie je povinný prihlásiť sa online cez nižšie uvedený formulár. Ak má zamestnanec záujem o preplatenie pracovnej cesty fakultou, návštevu je možné uskutočniť až po schválení prodekanom pre vzťahy s verejnosťou. Zoznam schválených návštev je uvedený v tabuľke.

Preplatené budú dva druhy pracovných ciest:

  1. Pracovná cesta za účelom propagácie fakulty na stredných školách vo vybranom meste za predpokladu, že zamestnanec navštívi minimálne dve stredné školy (neplatí pre Bratislavu a blízke okolie, kde je možné navštíviť stredné školy aj po jednej). Stredné školy v jednotlivých mestách sú v prihlasovacom formulári uvedené automaticky.
  2. Pracovná cesta za účelom návštevy len jednej vybranej strednej školy napriek väčšej vzdialenosti od Bratislavy. Žiadosť o výnimku musí byť doplnená odôvodnením, na základe ktorého rozhodne o preplatení takejto pracovnej cesty dekan / prodekan pre vzťahy s verejnosťou.

Doplňujúce informácie:

- Pred pracovnou cestou je potrebné vyplniť tlačivá referátu tuzemských pracovných ciest http://www.svf.stuba.sk/sk/vazeni-priatelia/statut-a-vnutorne-predpisy-fakulty/tlaciva-referatu-tuzemskych-pracovnych-ciest-sr.html?page_id=1739.

- Pred cestou je potrebné vyzdvihnúť si podklady a prezentačné materiály na referáte pre vzťahy s verejnosťou u Mgr. Valérie Kocianovej (kl. 708).

- Po návrate z cesty je potrebné vrátiť záverečnú správu spolu s prebytočnými materiálmi na referát pre vzťahy s verejnosťou.

- Aby mohla byť pracovná cesta preplatená, po návrate je potrebné vyplniť príslušné tlačivá referátu tuzemských pracovných ciest.

 

Zoznam schválených návštev

 

Prihlasovací formulár:


Žiadosť o výnimku: