Prejsť na obsah
Študenti

Štátne záverečné skúšky sa konali dištančnou formou v dňoch 14. až 17.6.2021.

Kód študijného programu Názov študijného programu Názov študijného odboru Komisia č. Dátum konania Čas zahájenia Link pre aktívne pripojenie
B-CE Civil Engineering Stavebníctvo 1 14.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
B-CExA KZEI   1 14.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
B-GAK 1 Geodézia a kartografia Geodézia a kartografia 1 16.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-GAK 2 2 16.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-GAK 3 3 16.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-IKDS 1 SME Inžinierske konštrukcie
a dopravné stavby
Stavebníctvo 1 14.6.2021 8:30 Aktívne pripojenie
B-IKDS 2 BKM, KDK, DOS 2 15.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-KKP 1 Krajinárstvo a krajinné plánovanie Poľnohospodárstvo a krajinárstvo 1 15.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
B-KKP 2   2 16.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
B-MPM 1 Matematicko-počítačové modelovanie Matematika 1 17.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
B-PSA 1 Pozemné stavby a architektúra Stavebníctvo
a Architektúra a urbanizmus
1 14.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-PSA 2 2 14.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-PSA 3 3 14.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-PSA 4 4 14.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-PSA 5 5 14.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-PSA 6 6 14.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-PSA 7 7 14.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-PSA A1 8 16.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-PSA A2 9 16.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-PSA A3 10 16.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-STOP 1 ZEI Stavby na tvorbu a ochranu prostredia Stavebníctvo 1 15.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
B-STOP 2 TZB 2 14.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
B-TMS 1 Technológie
a manažérstvo stavieb
Stavebníctvo 1 16.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-TMS 2 2 16.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-TMS 3 3 16.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-TMS 4 4 16.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-TMS 5 5 17.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-TMS 6 6 17.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-TMS 7 7 17.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-TMS 8 8 17.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-VSVH 1 HTE Vodné stavby
a vodné hospodárstvo
Stavebníctvo 1 16.6.2021 13:00 Aktívne pripojenie
B-VSVH 2 ZEI 2 15.6.2021 9:30 Aktívne pripojenie
B-VSVH 3 GTE 3 15.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie

Štátne záverečné skúšky sa konali dištančnou formou v dňoch 7. až 9.6.2021.

Kód študijného programu Názov študijného programu Názov študijného odboru Komisia č. Dátum konania Čas
zahájenia
Link pre aktívne pripojenie
I-AKP 1 Architektonické konštrukcie a projektovanie Stavebníctvo 1 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-AKP 2 2 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-AKP 3 3 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-CE GTE, HTE Civil Engineering Stavebníctvo 1 7.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
I-CE TES 1 1 9.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
I-CExA GTE 1 7.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
I-CExA KDK 1 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-GaK 1 Geodézia a kartografia Geodézia
a kartografia
1 9.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-GaK 2 2 9.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-GaK 3 3 9.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-KKP 1 Krajinárstvo a krajinné plánovanie Poľnohospodárstvo a krajinárstvo 1 8.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
I-MPM 1 Matematicko-počítačové modelovanie Matematika 1 8.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
I-MPM 2   2 9.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
I-NKS BKM 1 Nosné konštrukcie stavieb Stavebníctvo 1 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-NKS BKM 2 2 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-NKS BKM 3 3 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-NKS BKM 4 4 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-NKS BKM 5 5 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-NKS DOS 1 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-NKS KDK 1 1 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-NKS KDK 2 2 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-NKS GTE 1 9.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
I-NKS SME 1 7.6.2021 13:00 Aktívne pripojenie
I-PSA 1 Pozemné stavby
a architektúra
Stavebníctvo
a Architektúra a urbanizmus
1 9.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-PSA 2 2 9.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-PSA 3 3 9.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TZB VT 1 Technické zariadenia budov Stavebníctvo 1 9.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TZB ZT 1 1 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TZB ZT 2 2 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TZB VK 1 1 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TZB VK 2 2 9.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TS-MIF 1 Technológia stavieb Stavebníctvo 1 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TS 2 2 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TS 3 3 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TS 4 4 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TS 5 5 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TS 6 6 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TS 7 7 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TS 8 8 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TS 9 9 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-VSH GTE Vodné stavby
a vodné hospodárstvo
Stavebníctvo 1 7.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
I-VSH HTE 1 8.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
I-VSH VSVH 1 7.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
I-VSH ZEI 1 8.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie

Poznámka: Zvukový záznam sa vyhotovuje z každej štátnej skúšky realizovanej dištančnou formou. Záznam sa archivuje 3 mesiace a môže byť poskytnutý na základe písomnej žiadosti.