Prejsť na obsah
Študenti

AZU – aktivita zvyšuje úspech je národný rozvojový projekt, ktorý vznikol z iniciatívy študentov. K dnešnému dňu projekt zastrešuje aktivity pre študentov vysokých škôl v každom krajskom meste Slovenska. Združujeme a koordinujeme komunitu mladých a nadšených ľudí, ktorí spoločne s nami veria, že cesta k zlepšeniu postavenia absolventov vysokých škôl na trhu práce vedie cez efektívnejšie využitie voľného času počas štúdia pre osobnostný rozvoj. Prostredníctvom seminárov, prednášok, diskusií a workshopov projekt upriamuje pozornosť na potrebu rozvoja soft skills ako rétorika, time-management, leadership či dôslednejšia selekcia zdrojov informácií. Tieto a iné znalosti sú neodmysliteľnou súčasťou každého povolania bez ohľadu na to či sa jedná o korporátnu sféru, vedeckú činnosť alebo vlastné podnikanie.