Prejsť na obsah
SvF

PREDSEDNÍCTVO AS:

 

Predsedníčka:

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.            

Podpredsedníčka:

JUDr. Janka Zajacová, PhD.                 

Členovia predsedníctva

prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.         
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.       
Bc. Barbora Junasová
Bc. Peter Drahoš                            

ČLENOVIA AS:

Zamestnanecká časť:

doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.            
Ing. Silvia Cápayová, PhD.         
prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.                   
Ing. Peter Buday,  PhD.                        
prof. Ing. Ľudovít Fillo ,PhD.                
Ing. Marek Fraštia, PhD.                    
Mgr. Zita Herzánová
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.            
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.          
doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.            
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.                 
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.           
Ing. Mária Kurčová, PhD.                   
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.       
doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.        
PhDr. Alžbeta Pálová, PhD.
doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.     
doc. Ing. Zora Petráková, PhD.    
Ing. Alena Struhárová, PhD.               
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.                   
JUDr. Janka Zajacová, PhD.           

 

Študentská časť

Lucia Barborková                                                           
Bc. Peter Drahoš
Bc. Barbora Junasová
Richard Horník                                             
Juraj Ledecký                                                                  
Adam Mackovčin                                                     
Bc. Nora Naddourová                                            
Tomáš Šaliga
Bc. Michaela Štefanovičová                                
Milan Švolík                                                               
Nina Velická