Prejsť na obsah
SvF

PREDSEDNÍCTVO AS:

 

Predsedníčka:

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.            

Podpredsedníčka:

JUDr. Janka Zajacová, PhD.                 

Členovia predsedníctva

prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.               
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.      
Bc. Petra Danišová
Ing. Kristína Vaňová

                          

 

ČLENOVIA AS:

Zamestnanecká časť:

doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.           
doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.         
prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.                  
Ing. Peter Buday,  PhD.                       
prof. Ing. Ľudovít Fillo ,PhD.               
Ing. Marek Fraštia, PhD.                   
Mgr. Zita Herzánová
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.           
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.         
doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.           
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.                
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.          
Ing. Mária Kurčová, PhD.                  
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.      
doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.       
PhDr. Alžbeta Pálová, PhD.
doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.    
doc. Ing. Zora Petráková, PhD.   
Ing. Alena Struhárová, PhD.              
doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.                  
JUDr. Janka Zajacová, PhD.


 

Študentská časť

Bc. Ondrej Bruncko                                                     
Bc. Petra Danišová                                                        
Bc. Andrea Dobiášová
Peter Drahoš                                                            
Bc. Barbora Junasová                                                 
Bc. Anna Kosíková                                                  
Bc. Jozef Kováč                                                        
Bc. Miroslav Kováčik
Nora Naddourová                                                  
Bc. Monika Pračková                                             
Ing. Kristína Vaňová