Prejsť na obsah
Uchádzači

Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 

 

Pre 1. a 2. stupeň štúdia (bakalárske a inžinierske štúdium):
Zdena Okasová, tel.: +421 (2) 32 888 483,mail: zdena.okasova@stuba.sk
Iveta Krullová, tel.: +421 (2) 32 888 725, mail:iveta.krullova@stuba.sk
Monika Máleková, tel.: +421 (2) 32 888 478,mail:monika.malekova@stuba.sk

 

Pre 3. stupeň štúdia (doktorandské štúdium):
Ing. Antónia Laščeková,tel.: +421 (2) 32 888 466, mail:antonia.lascekova@stuba.sk
vedúca študijného oddelenia

  

Zahraničný úsek študijného oddelenia: 
Mgr. Ľubica Michalíková,tel.: +421 (2) 32 888 725, mail: lubica.michalikova@stuba.sk