Prejsť na obsah
Zamestnanci

Priložený súbor obsahuje orientačné pôdorysné zobrazenie priestorov, v ktorých je možné umiestňovať a zverejňovať informácie, ktoré slúžia pre študentov a zároveň predstavujú a propagujú jednotlivé pracoviská.

Na prvej strane je možné vyhľadanie priestorov podľa jednotlivých podlaží, strany 2 až 5 obsahujú pôdorysy priestorov s odkazmi na jednotlivých správcov a fotografie konkrétneho priestoru.