Prejsť na obsah
Zamestnanci

Názov úseku

Meno dôverníka

klapka

Dekanát 

Mgr. Mária FUSATÁ

470

Hygiena

Magdaléna VARGOVÁ

201

Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Ing. Terézia MIKLÓSIOVÁ, PhD.

433

Katedra stavebnej mechaniky

Ing. Oľga IVÁNKOVÁ, PhD.

260

Katedra betónových konštrukcií

Ing. Mária BELLOVÁ, PhD.

541

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

Doc. RNDr. Katarína TROKANOVÁ, PhD.

411

Katedra dopravných stavieb

Doc. Ing. Katarína BAČOVÁ, PhD.

582

Katedra materiálového inžinierstva

Ing. Alena STRUHÁROVÁ, PhD.

685

Katedra telesnej výchovy
a Katedra humanitných vied

Peter ZÚBEK

330