Prejsť na obsah
Zamestnanci
  Katedra Redaktor
ARC architektúry Jarmila Húsenicová
BKM betónových konštrukcií a mostov Július Šoltész
DOS dopravných stavieb Milan Ondrovič
FYZ fyziky Peter Šín
GZA geodetických základov Miroslava Igondova
GDE geodézie Peter Kyrinovič
GTE geotechniky Marian Minárik
HUV humanitných vied Janka Zajacová
HTE hydrotechniky Peter Šulek
JAZ jazykov Tatiana Filipoiu
KPS konštrukcii pozemných stavieb Martin Jamincký
KDK kovových a drevených stavieb Ivan Sloboda
MDG matematiky a deskriptívnej geometrie Tomáš Bacigal
MTI materiálového inžinierstva Marián Dubík
SME stavebnej mechaniky Alžbeta Grmanová
TZB technických zariadení budov Imrich Sánka
TES technológie stavieb Sylvia Szalayová
TVY telesnej výchovy Zuzana Hikl
USZ Ústav súdneho znalectva Zora Petráková
VHK vodného hospodárstva krajiny Milan Čistý
ZDI zdravotného a environmentálneho inžinierstva Štefan Stanko
CL Centrálne Laboratóriá Peter Kyrinovič
UVP Univerzitný vedecký park Alena Struhárová