Jump to content
Department of Surveying

Year

The Number and the Name of the Project

Responsible researcher

2001-2003

VEGA 1/8330/01
Geodetické technológie podporujúce zber údajov pre tvorbu kinematického modelu stavebných konštrukcií

doc. A. Kopáčik,  prof. V. Staněk and collective

2001-2003

VEGA 1/8332/01
The integration measurement systems of data acquisition and processing for the creation of the deformation models of building objects and rock environment.

prof. P. Bartoš, doc. Š Sokol and collective

2003-2005

VEGA 1/031803
Vývoj integrovaných meacích systémov na monitorovanie dynamikých pretvorení stavebných konštrukcií

prof. A. Kopáčik,  prof. V. Staněk and collective

2004-2006

VEGA 1/1153/04
Monitoring of geodynamic processes with integrated measurement systems

prof. P. Bartoš, doc. Š Sokol and collective

2006-2008

VEGA 1/3308/06
Aplikácia presných navigačných systémov na monitoring stavebných konštrukcií

 prof. A. Kopáčik, Ing. P. Kyrinovič and collective

2007-2009

VEGA 1/4206/07
Monitoring of changes in building and local geodynamic processes using automated survey systems

 prof. Š. Sokol, Ing. J. Ježko and collective

2008-2009

KEGA 3/6269/08
Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva - ich ochrana a rehabilitácia

prof. Š. Sokol and collective

2009-2011

VEGA 1/0706/09
Vývoj meracieho systému na kontinuálny monitoring bratislavských mostov

 prof. A. Kopáčik, Ing. P. Kyrinovič and collective

05/2009-04/2011

OP VaV ITMS 26240120004
Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia

 prof. P. Dušička 
prof. A. Kopáčik, Ing. P. Kyrinovič 

2010-2011

VEGA 1/0142/10 
The Qualitative Aspects of Spatial Models Creation by Surveying and Photogrammetric Methods

prof. Š. Sokol and collective

2010-2011

VEGA 1/0680/10
Detailed virtual model of the Calvary in Banská Štiavnica as a base for preservation of world-wide sound culture monument.
Ing. M. Fraštia and collective

2010

Projekt na podporu mladých vedeckých pracovníkov 
Návrh a testovanie metodiky fotogrametrickej dokumentácie ruín pamiatkových objektov

Ing. M. Marčiš

2010

Projekt na podporu mladých vedeckých pracovníkov 
Návrh a realizácia modifikovanej časovej základnice pre účely etapového monitoringu skalných zárezov

Ing. M. Chlepková

2011-2013

KEGA 008STU-4/2011
New trends and technologies in the teaching of photogrammetry in the scientific branch of Geodesy and Cartography

prof. Š. Sokol and collective

2013-2014

VEGA 1/0445/13 
Navigácia strojov vo vnútorných priestoroch

prof. A. Kopáčik and collective

2013-2017

APVV-0236-12
Monitorovanie nosných konštrukcií mostov opakovanými dynamickými experimentami

prof. M. Sokol
prof. A. Kopáčik and collective

2014-2016

VEGA 1/0133/14
Detection of Surface and Discrete Displacements of Unstable Regions Based on the Low-Cost Photogrammetry, Terrestrial and Satellite Methods

prof. Š. Sokol and collective