accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah

Aktuality

Štúdium s pevnými základmi

Či už sa chceš venovať navrhovaniu stavieb, energetickej hospodárnosti budov, manažovať výstavbu, navrhovať riešenia proti prehrievaniu klímy, alebo Ťa lákajú systémy protipovodňových opatrení či tvorba matematických modelov pomáhajúcich prírode - u nás získaš kvalitné vzdelanie, ktoré Ti otvorí dvere aj v zahraničí. Stojí za ním tím pedagógov a výskumníkov, uznávaných profesionálov doma i vo svete.

Štúdium s pevnými základmi
Stavebníctvo zažíva boom. Je jedným z nadčasových odborov, ktoré sú potrebné rovnako dnes, zajtra aj o niekoľko rokov. Za posledné roky sa posunulo vpred míľovými krokmi. Radikálne sa zmenili technológie, vznikli nové materiály, navrhovanie a projektovanie stavieb viac pripomína počítačové hry než niekdajšie ťažké výpočty.
Štúdium a život na fakulte
Na našom Dni otvorených dverí každoročne privítame záujemcov o štúdium z radov stredoškolákov (nielen) z každého kúta Slovenska
Štúdium a život na fakulte
Naša fakulta sídli v areáli STU takmer v historickom centre Bratislavy, napriek tomu ponúka aj pokojné priestory na štúdium či relax - napríklad vo dvoch átriách bloku B
Štúdium a život na fakulte
Študenti pre študentov - staň sa členom Združenia študentov SvF a podieľaj sa na živote a chode fakulty či organizovaní podujatí
Štúdium a život na fakulte
Meranie pevnosti horninových úlomkov: súčasťou výučby sú praktické ukážky a práce v našich laboratóriách, ktoré sú srdcom každej dobrej technickej univerzity. Väčšina z nich je prístupná suchou nohou priamo v budove
Štúdium a život na fakulte
Virtuálna a rozšírená realita nie je len budúcnosťou, ale skutočne aj realitou stavebníctva 21. storočia
Štúdium a život na fakulte
Medzi moderné technológie patrí aj 3D tlač, ktorá má v stavebníctve a architektúre nesmierne možnosti využitia s potenciálom ďalšieho rozvoja
Štúdium a život na fakulte
Moderný 25-metrový plavecký bazén sa nachádza priamo v budove fakulty a poskytuje možnosti plávania študentom i zamestnancom
Štúdium a život na fakulte
V priestoroch fakulty sa pravidelne konajú výstavy záverečných a iných študentských prác
Študentský domov Jura Hronca
Študentský domov Jura Hronca, alebo jednoducho legendárny "Bernolák", jedna z ikon modernej architektúry, poskytuje ubytovanie iba 5 minút od fakulty
Študentský domov Dobrovičova
Študentský domov Dobrovičova, vzdialený 15 minút pešou prechádzkou od budovy SvF, ponúka moderné ubytovanie takmer v historickom centre Bratislavy

Štúdium a život na fakulte

Stavebná fakulta STU je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Vzdelávanie je založené na výskume a prepojené s praxou. Pre štúdium na SvF je charakteristické, že spája vyučovanie v moderných učebniach a laboratóriách s riešením úloh v teréne. Knižnica, telocvičňa, plaváreň, jedáleň a reštaurácia sa nachádzajú priamo v budove fakulty. Ďalšie možnosti športového a spoločenského vyžitia ponúkajú celouniverzitné pracoviská STU.

Výskum a inovácie

Výskum na fakulte je previazaný s riešením problémov v praxi a využíva nielen nové a modernizované laboratóriá, ale aj potenciál zamestnancov a študentov fakulty. Fakulta je zapojená do projektov Univerzitného vedeckého parku.

Výskum a inovácie
Základnými tematickými oblasťami výskumu na SvF sú predovšetkým vnútorné prostredie budov, nosné konštrukcie, stavebné materiály, vodné diela, klimatické zmeny a ochrana územia, lokalizácia, navigácia a geoinformatika a matematické modelovanie úloh z praxe. Na obrázku je BIM model budovy fakulty
Výskum a inovácie
Na fakulte každoročne prebieha študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ), ktorá je následne zavŕšená Študentskou vedeckou konferenciou (ŠVK). Podporuje rozvoj vedeckej a odbornej spôsobilosti študentov a zároveň buduje spoluprácu medzi študentmi a pedagógmi, prípadne vedeckými pracovníkmi fakulty
Výskum a inovácie
Výsledky našej výskumnej a inžinierskej práce, do ktorej sa zapájajú aj študenti vyšších ročníkov, nachádzajú nezriedka využitie v stavebnej praxi - napríklad pri výstavbe oceneného diaľničného mosta v Bratislave
Výskum a inovácie
Skladba obvodového plášťa bloku B našej budovy, ktorý je z uličnej a dvorovej strany riešený ako odvetrávaná fasáda, po rozsiahlej obnove a modernizácii v rokoch 2020 - 2021
Výskum a inovácie
V rámci vedeckých aktívít fakulta zabezpečuje vydávanie medzinárodného vedeckého časopisu Slovak Journal of Civil Engineering, ktorý v roku 2022 vstúpil do jubilejného tridsiateho roku svojej existencie. Časopis je indexovaný renomovanou svetovou databázou Web of Science
Partnerstvá a spolupráce
Kariérny deň, ktorý organizujeme v spolupráci so zamestnávateľmi dvakrát za akademický rok, pritiahne pozornosť mnohých študentov, predovšetkým z končiacich ročníkov
Partnerstvá a spolupráce
Študenti i zamestnanci našej fakulty môžu vďaka rôznym schémam a programom absolvovať časť štúdia alebo pracovnú stáž takmer v ktorejkoľvek krajine sveta
Partnerstvá a spolupráce
Výskum s využitím nízkorýchlostného aerodynamického tunela typu BLWT: meranie prúdenia vetra a tlakov vetra v jednotlivých miestach fasády na budove pre projekt Čulenova, Sky Park (Bratislava)
Partnerstvá a spolupráce
Exkurzie pre študentov priamo na stavby alebo do výrobných prevádzok sú samostatnou, ale veľmi dôležitou súčasťou spolupráce medzi fakultou a stavebnou praxou
Partnerstvá a spolupráce
V roku 2020 sme sa zapojili do iniciatívy Pomôž nemocnici, pre ktorú sme prostredníctvom našich 3D tlačiarní vyrábali časti ochranných štítov proti koronavírusu pre zdravotníkov

Partnerstvá a spolupráce

Fakulta rozvíja spoluprácu s poprednými vzdelávacími a výskumnými inštitúciami v Európe i vo svete, ako aj s významnými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti stavebníctva. Študenti a zamestnanci sa zúčastňujú na odborných stážach a výmenných pobytoch. Pre verejný aj súkromný sektor fakulta ponúka služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Študuj, čo ťa zaujíma

Ako jediná stavebná fakulta na Slovensku poskytujeme vzdelávanie vo všetkých oblastiach stavebníctva a geodézie. Výberom tematickej oblasti si zobrazíš príslušný študijný program bakalárskeho štúdia.

Stavebná fakulta v číslach

1938
otvorenie a začiatok výučby (5. decembra)
34 493
úspešných inžinierov
2 280
študentov denného štúdia
94 %
uplatniteľnosť absolventov (www.uplatnenie.sk)