Prejsť na obsah
Zamestnanci

Grafický manuál SvF a STU

Grafický manuál SvF, v jednotnom koncepte pre celú STU, sa nachádza vo formáte pdf na webe rektorátu. Dokument je určený len na čítanie, neumožňuje sťahovanie a kopírovanie jednotlivých prvkov. Logo je potrebné kopírovať z osobitnej stránky v sekcii "Logo SvF" (nižšie).

Grafický manuál

Logo SvF

Logo SvF je v zmysle grafického manuálu dostupné vo viacerých variantoch a v slovenskej a anglickej verzii. V závislosti od zamýšľanej podkladovej plochy je potrebné zvoliť vhodný variant. Viac informácií nájdete v grafickom manuáli.

Logo SvF na stiahnutie

Logo SvFLogo SvF

Logo STU

V niektorých špecifických prípadoch je potrebné použiť logo STU ako celku. Použitie loga sa riadi rovnakými zásadami ako v prípade fakultného loga.

Logo STU na stiahnutie

Logo STULogo STU