Prejsť na obsah
Zamestnanci

Grafický manuál SvF a STU: korporátny dizajn univerzity

Grafický manuál SvF v jednotnom koncepte pre celú STU sa nachádza vo formáte pdf na webe rektorátu. Dokument je určený len na čítanie, neumožňuje sťahovanie a kopírovanie jednotlivých prvkov. Logo je potrebné kopírovať z osobitnej stránky v sekcii "Logo SvF" (nižšie).

Príkaz rektora na používanie jednotného vizuálneho štýlu PDF

Grafický manuál

Na stránke rektorátu sú pripravené aj rôzne šablóny dokumentov (hlavičkové papiere, vizitky, prezentácie) a jednotný e-mailový podpis spracovaný v zmysle grafického manuálu. Stránka je k dispozícii len z univerzitných IP adries, príp. prostredníctvom VPN.

Šablóny dokumentov

Farebnosť súčasného loga SvF vychádza z vizuálnej identity, ktorá sa na STU
(vtedajšej SVŠT) používa kontinuálne už od akademického roku 1962/1963.


Logo SvF

Logo SvF je v zmysle grafického manuálu dostupné vo viacerých variantoch, v slovenskej a anglickej verzii. V závislosti od zamýšľanej podkladovej plochy je potrebné zvoliť vhodný variant. Viac informácií nájdete v grafickom manuáli.

Logo SvF na stiahnutie

Logo SvFLogo SvF


Logo STU

V niektorých prípadoch je potrebné použiť logo univerzity ako celku. Použitie loga sa riadi rovnakými zásadami ako v prípade fakultného loga.

Logo STU na stiahnutie

Logo STULogo STU