Prejsť na obsah
Verejnosť

Staň sa na hodinu vysokoškolákom!

Projekt Staň sa na hodinu vysokoškolákom! sme vytvorili pre študentov stredných škôl a ich pedagógov, ktorí majú záujem v rámci svojho vyučovania spestriť online hodiny prednáškou učiteľa z našej fakulty. Prednášky sú pripravené v dĺžke 45 minút a na termíne a čase je možné sa dohodnúť s konkrétnym prednášajúcim. Témy prednášok si môžete vybrať podľa toho, na akú vyučovaciu hodinu ich zaradíte. Prednášky ponúkame v niekoľkých jazykoch (na stránke nižšie). Prednášku v slovenskom jazyku si vyberte podľa Vášho vyučovacieho predmetu, na ktorý ju plánujete zaradiť:

Názov prednášky Abstrakt prednášky Zodpovedná osoba a kontakt
Ako sa zbaviť stresu? Urobme svet zelenším miestom Príroda sa stala predovšetkým za posledné mesiace našim útočiskom, kde sa snažíme nabrať silu a energiu na zvládanie ťažkého obdobia pandémie. Zeleň v urbanizovanom prostredí pôsobí dobre na psychiku ľudí, ochladzuje uličný priestor, zachytáva vodu z prívalových dažďov a dokáže filtrovať znečistené ovzdušie. Je preto mimoriadne dôležité správne navrhovať zelené priestory v mestách a vytvoriť ideálne podmienky a možnosti na čas strávený v krajine. Študentom budú vysvetlené základy navrhovania v krajinnej architektúre a krajinnom plánovaní. Ing. Martina Majorošová, PhD.
Ako sa dá pracovať pri navrhovaní aj so živými prvkami? Pri krajinárstve a krajinnom plánovaní vytvárate prostredie vhodné pre život aj vďaka živým prvkom. Na to, aby ste dokázali spraviť funkčné krajinárske návrhy, musíte živé prvky najskôr poznať. Študentom bude predstavený úvod do dendrológie a k revitalizáciám vodných tokov. Ing. Martina Majorošová, PhD.,
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.

Názov prednášky Abstrakt prednášky Zodpovedná osoba a kontakt
Ako sme z rozmerov Zeme odvodili meter O tom, ako ideály Veľkej francúzskej revolúcie viedli k jednému z najfascinujúcejších počinov ľudstva. O tom, ako dvaja astronómovia pomocou triangulácie a astronomických meraní určili dĺžku zemského meridiánu medzi mestami Dunkerque a Barcelona a umožnili tak vznik nového spoločného jazyka celého sveta - metrického systému. Ing. Pavol Letko, PhD.
História mostov v Bratislave História mostov v Bratislave - prvé mosty, mosty pri príležitosti korunovácií, prvé trvalé mosty cez Dunaj - okolnosti ich výstavby a spôsob ich výstavby v zjednodušenej forme. doc. Ing. Peter Paulík, PhD.
Môžu mapy odpovedať na tajomstvo kolapsu starých civilizácií? Civilizácie prichádzajú, civilizácie odchádzajú. V minulosti veľa civilizácií zažilo svoj žiarivý vrchol, v súčasnosti nachádzame už len ich trosky. Pozostatky týchto civilizácií popri archeológoch mapujú a dokumentujú aj geodeti a geoinformatici. Prednáška vám priblíži mapovanie pozostatkov Mayskej civlizácie v Guatemale, ktorého výsledky zarezonovali aj v National Geographic a špičkovom časopise Science, ale dotkne sa aj výskumov na Blízkom východe a Afrike. Ing. Tibor Lieskovský, PhD.

Názov prednášky Abstrakt prednášky Zodpovedná osoba a kontakt
Mestský svet pod zemou - svet inžinierskych sietí Viete, čo všetko sa nachádza pod zemou v mestách? Je to kompletne iný svet, prepletený potrubiami a káblami. Študentom bude vysvetlené, ako a kde sa navrhujú inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn, ...) a ako fungujú. Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Čistenie odpadových vôd - koniec veľkých epidémii vo svete Ako je možné, že nás tak dlho obchádzali pandémie? Pred viac ako 100 rokmi bol zahájený "moderný" výskum odpadových vôd a možnosti ich čistenia. Študentom bude vysvetlený postup, ako sa čistila odpadová voda v minulosti a ako v súčasnosti. Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Budúcnosť odpadov - Smart Cities: Efektívne odpadové hospodárstvo SMART mesto, hudba budúcnosti alebo už realita dneška? Na hodine sa budeme venovať ideálnym spôsobom nakladania s odpadmi v mestách spolu s ich najvhodnejším zhodnotením a spracovaním. Ing. Gergely Rózsa
Balneotechnika - veda alebo oddych? Relax a pohoda pri wellnese, sen mnohých v tejto dobe. Viete, odkiaľ sa berie liečivá voda v kúpeľoch? Ako zabezpečíme jej správnu kvalitu? Ako môžu vyzerať bazény a prečo detské bazéniky patria len deťom?  Študentom bude vysvetlený postup úpravy vody pre balneotechnické účely a odprezentované zaujímavosti zo sveta kúpania. Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Ako získať pitnú vodu - úprava vody Ako získať kvalitnú pitnú vodu z nádrží, riek a vody, ktorá sa nachádza v podzemí? Úprava takýchto vôd má bohatú históriu, siaha až do starovekého Egypta. A ako to vyzerá na Slovensku? Nazrieme spolu do úpravní vôd, ktoré sa začali budovať na našom území v začiatkoch minulého storočia, ale aj tých novších. Bude to zaujímavá cesta vody od jej zdroja k nám, čo ju pijeme... prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Úprava vody - prečo pijeme zdravú vodu z vodovodu? Prednáška bude o najzaujímavejšej a najtajuplnejšej zlúčenine našej planéty (vode), o jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastnostiach, čo všetko obsahuje, ako niektoré jej vlastnosti môžu ovplyvňovať naše zdravie, aká by pitná voda mala byť (z hľadiska legislatívy). prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
Ako sa zbaviť stresu? Urobme svet zelenším miestom Príroda sa stala predovšetkým za posledné mesiace našim útočiskom, kde sa snažíme nabrať silu a energiu na zvládanie ťažkého obdobia pandémie. Zeleň v urbanizovanom prostredí pôsobí dobre na psychiku ľudí, ochladzuje uličný priestor, zachytáva vodu z prívalových dažďov a dokáže filtrovať znečistené ovzdušie. Je preto mimoriadne dôležité správne navrhovať zelené priestory v mestách a vytvoriť ideálne podmienky a možnosti na čas strávený v krajine. Študentom budú vysvetlené základy navrhovania v krajinnej architektúre a krajinnom plánovaní. Ing. Martina Majorošová, PhD.
Ako sa dá pracovať pri navrhovaní aj so živými prvkami? Pri krajinárstve a krajinnom plánovaní vytvárate prostredie vhodné pre život aj vďaka živým prvkom. Na to, aby ste dokázali spraviť funkčné krajinárske návrhy, musíte živé prvky najskôr poznať. Študentom bude predstavený úvod do dendrológie a k revitalizáciám vodných tokov. Ing. Martina Majorošová, PhD.,
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Funkcia toku a jeho vplyv na urbanizovanú krajinu Prednáška vysvetlí základnú funkciu toku v urbanizovanom priestore z pohľadu povodňovej ochrany a z pohľadu akvatického ekosystému. Poukáže na dominantné postavenie toku v krajine, na široké spektrum životných podmienok. Upozorní na vplyv antropogénnej činnosti na ekosystém toku. prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Povodne. Ako na ne a prečo nás ohrozujú? Povodeň ako hrozba? Prečo je ich výskyt čoraz častejší? Ako na ne?  prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Ako chrániť obce pred prírodnými extrémami? Ukážka projektu obce, kde v rámci komplexného návrhu ekostabilizačných prvkov v krajine bol reálne vybudovaný hydrometeorologický výstražný systém. Ing. Roman Výleta, PhD.,
doc. Ing. Michaela Danáčová, PhD.
Prečo je dôležité doplniť deficit dažďových zrážok? Sucho, extrémne teploty nás v lete trápia čoraz viac Spôsobov ako zavlažovať trávnik, plodiny je hneď niekoľko. Ako vybrať ten správny? Čo všetko potrebujeme vedieť pri návrhu závlahy do záhrady, parkov, skleníkov alebo polí. Ing. Zbyněk Bajtek, PhD.
Povodne - čo s tým? Ako modelovať povodne a navrhovať opatrenia? Využivanie počítačov nielen na zábavu a sociálne siete. Ing. Martin Orfánus, PhD.
Viete, čo je ekodukt? O rybovodoch, resp. o pomoci zvieratám, ako prekonať prekážku (cestu, vodnú stavbu a pod.) Ing. Lea Čubanová, PhD.
Prúdenie vody očami počítačovej simulácie Ako modelovať prúdenie vody a prečo. Ing. Martin Orfánus, PhD.
Predĺženie životnosti vodných diel - úloha hydrotechnického výskumu Výskum na vodnom diele Hričov. Ing. Ján Rumann, PhD.

Názov prednášky Abstrakt prednášky Zodpovedná osoba a kontakt
Gravitačné alebo tiažové pole, je užitočné ho poznať? Cieľom prednášky je pútavým spôsobom priblížiť užitočnosť merania a modelovania gravitačného a tiažového poľa Zeme a iných nebeských telies a predstaviť viaceré aplikácie zamerané na klimatické zmeny, oceány, trvalo udržateľný rozvoj, výskum planét a asteroidov. V rámci prednášky vysvetlíme rozdiel medzi gravitačným a tiažovým poľom a budú názorne predstavené spôsoby, akými sa v súčasnosti merajú parametre gravitačného, alebo tiažového poľa. Predstavíme nedávne aj aktuálne prebiehajúce družicové misie zamerané na meranie (mapovanie) gravitačného poľa Zeme. Žiakom chceme tiež ukázať viaceré online zdroje užitočných dát a voľne dostupných softvérových nástrojov na prácu s dátami popisujúcimi gravitačné alebo tiažové pole. prof. Ing. Juraj Janák, PhD.

Názov prednášky Abstrakt prednášky Zodpovedná osoba a kontakt
Ako sme z rozmerov Zeme odvodili meter O tom, ako ideály Veľkej francúzskej revolúcie viedli k jednému z najfascinujúcejších počinov ľudstva. O tom, ako dvaja astronómovia pomocou triangulácie a astronomických meraní určili dĺžku zemského meridiánu medzi mestami Dunkerque a Barcelona a umožnili tak vznik nového spoločného jazyka celého sveta - metrického systému. Ing. Pavol Letko, PhD.

Názov prednášky Abstrakt prednášky Zodpovedná osoba a kontakt
Geografické informačné systémy Cesty od kartografie a informačných systémov ku geografickým informačným systémom, publikovaniu geografických dát na webe a ich využitiu vo výskume, ale aj v bežnom živote. doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Môžu mapy odpovedať na tajomstvo kolapsu starých civilizácií? Civilizácie prichádzajú, civilizácie odchádzajú. V minulosti veľa civilizácií zažilo svoj žiarivý vrchol, v súčasnosti nachádzame už len ich trosky. Pozostatky týchto civilizácií popri archeológoch mapujú a dokumentujú aj geodeti a geoinformatici. Prednáška vám priblíži mapovanie pozostatkov Mayskej civlizácie v Guatemale, ktorého výsledky zarezonovali aj v National Geographic a špičkovom časopise Science, ale dotkne sa aj výskumov na Blízkom východe a Afrike. Ing. Tibor Lieskovský, PhD.

Názov prednášky Abstrakt prednášky Zodpovedná osoba a kontakt
Balneotechnika - veda alebo oddych? Relax a pohoda pri wellnese, sen mnohých v tejto dobe. Viete, odkiaľ sa berie liečivá voda v kúpeľoch? Ako zabezpečíme jej správnu kvalitu? Ako môžu vyzerať bazény a prečo detské bazéniky patria len deťom? Študentom bude vysvetlený postup úpravy vody pre balneotechnické účely a odprezentované zaujímavosti zo sveta kúpania. Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Funkcia toku a jeho vplyv na urbanizovanú krajinu Prednáška vysvetlí základnú funkciu toku v urbanizovanom priestore z pohľadu povodňovej ochrany a z pohľadu akvatického ekosystému. Poukáže na dominantné postavenie toku v krajine, na široké spektrum životných podmienok. Upozorní na vplyv antropogénnej činnosti na ekosystém toku. prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Povodne. Ako na ne a prečo nás ohrozujú?  Povodeň ako hrozba? Prečo je ich výskyt čoraz častejší? Ako na ne?  prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Ako chrániť obce pred prírodnými extrémami? Ukážka projektu obce, kde v rámci komplexného návrhu ekostabilizačných prvkov v krajine bol reálne vybudovaný aj hydrometeorologický výstražný systém. Ing. Roman Výleta, PhD.,
doc. Ing. Michaela Danáčová, PhD.
Sucho a extrémne teploty nás v lete trápia čoraz viac. Prečo je dôležité doplniť deficit dažďových zrážok?  Spôsobov, ako zavlažovať trávnik, plodiny je hneď niekoľko. Ako vybrať ten správny? Čo všetko potrebujeme vedieť pri návrhu závlahy do záhrady, parkov, skleníkov alebo polí? Ing. Zbyněk Bajtek, PhD.

Názov prednášky Abstrakt prednášky Zodpovedná osoba a kontakt
Ako získať pitnú vodu - úprava vody Ako získať kvalitnú pitnú vodu z nádrží, riek a vody, ktorá sa nachádza v podzemí? Úprava takýchto vôd má bohatú históriu, siaha až do starovekého Egypta. A ako to vyzerá na Slovensku? Nazrieme spolu do úpravní vôd, ktoré sa začali budovať na našom území v začiatkoch minulého storočia, ale aj tých novších. Bude to zaujímavá cesta vody od jej zdroja k nám, čo ju pijeme... prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Úprava vody - Prečo pijeme zdravú vodu z vodovodu? Prednáška bude o najzaujímavejšej a najtajuplnejšej zlúčenine našej planéty (vode), o jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastnostiach, čo všetko obsahuje, ako niektoré jej vlastnosti môžu ovplyvňovať naše zdravie, aká by pitná voda mala byť (z hľadiska legislatívy). prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
Čistenie odpadových vôd - koniec veľkých epidémii vo svete Ako je možné, že nás tak dlho obchádzali pandémie? Pred viac ako 100 rokmi bol zahájený "moderný" výskum odpadových vôd a možnosti ich čistenia. Študentom bude vysvetlený postup, ako sa čistila odpadová voda v minulosti a ako v súčasnosti. Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.

Názov prednášky Abstrakt prednášky Zodpovedná osoba a kontakt
Geografické informačné systémy Cesty od kartografie a informačných systémov ku geografickým informačným systémom, publikovaniu geografických dát na webe a ich využitiu vo výskume, ale aj v bežnom živote. doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Geometria a topológia v GIS Využitie princípov geometrie a topológie v geografických informačných systémoch a reprezentácii priestorových dát. doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Od logických hádaniek k digitálnym mapám Logika a topológia a ich využitie v priestorových databázach, geografických informačných systémoch a tvorbe digitálnych máp. doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.

Názov prednášky Abstrakt prednášky Zodpovedná osoba a kontakt
História mostov v Bratislave História mostov v Bratislave - prvé mosty, mosty pri príležitosti korunovácií, prvé trvalé mosty cez Dunaj - okolnosti ich výstavby a spôsob ich výstavby v zjednodušenej forme. doc. Ing. Peter Paulík, PhD.

Názov prednášky Abstrakt prednášky Zodpovedná osoba a kontakt
Ako sme z rozmerov Zeme odvodili meter O tom, ako ideály Veľkej francúzskej revolúcie viedli k jednému z najfascinujúcejších počinov ľudstva. O tom, ako dvaja astronómovia pomocou triangulácie a astronomických meraní určili dĺžku zemského meridiánu medzi mestami Dunkerque a Barcelona a umožnili tak vznik nového spoločného jazyka celého sveta - metrického systému. Ing. Pavol Letko, PhD.
Geometria a topológia v GIS Využitie princípov geometrie a topológie v geografických informačných systémoch a reprezentácii priestorových dát. doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Od logických hádaniek k digitálnym mapám Logika a topológia a ich využitie v priestorových databázach, geografických informačných systémoch a tvorbe digitálnych máp. doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.

Názov prednášky Abstrakt prednášky Zodpovedná osoba a kontakt
Mestský svet pod zemou - svet inžinierskych sietí Viete, čo všetko sa nachádza pod zemou v mestách? Je to kompletne iný svet, prepletený potrubiami a káblami. Študentom bude vysvetlené, ako a kde sa navrhujú inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn, ...) a ako fungujú. Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Čistenie odpadových vôd - koniec veľkých epidémii vo svete Ako je možné, že nás tak dlho obchádzali pandémie? Pred viac ako 100 rokmi bol zahájený "moderný" výskum odpadových vôd a možnosti ich čistenia. Študentom bude vysvetlený postup, ako sa čistila odpadová voda v minulosti a ako v súčasnosti. Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Budúcnosť odpadov - Smart Cities: Efektívne odpadové hospodárstvo SMART mesto, hudba budúcnosti, alebo už realita dneška? Na hodine sa budeme venovať ideálnym spôsobom nakladania s odpadmi v mestách spolu s ich najvhodnejším zhodnotením a spracovaním. Ing. Gergely Rózsa
Ako získať pitnú vodu - úprava vody Ako získať kvalitnú pitnú vodu z nádrží, riek a vody, ktorá sa nachádza v podzemí? Úprava takýchto vôd má bohatú históriu, siaha až do starovekého Egypta. A ako to vyzerá na Slovensku? Nazrieme spolu do úpravní vôd, ktoré sa začali budovať na našom území v začiatkoch minulého storočia, ale aj tých novších. Bude to zaujímavá cesta vody od jej zdroja k nám, čo ju pijeme... prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Úprava vody - Prečo pijeme zdravú vodu z vodovodu? Prednáška bude o najzaujímavejšej a najtajuplnejšej zlúčenine našej planéty (vode), o jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastnostiach, čo všetko obsahuje, ako niektoré jej vlastnosti môžu ovplyvňovať naše zdravie, aká by pitná voda mala byť (z hľadiska legislatívy). prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
Ako sa zbaviť stresu? Urobme svet zelenším miestom Príroda sa stala predovšetkým za posledné mesiace naším útočiskom, kde sa snažíme nabrať silu a energiu na zvládanie ťažkého obdobia pandémie. Zeleň v urbanizovanom prostredí pôsobí dobre na psychiku ľudí, ochladzuje uličný priestor, zachytáva vodu z prívalových dažďov a dokáže filtrovať znečistené ovzdušie. Je preto mimoriadne dôležité správne navrhovať zelené priestory v mestách a vytvoriť ideálne podmienky a možnosti na čas strávený v krajine. Študentom budú vysvetlené základy navrhovania v krajinnej architektúre a krajinnom plánovaní. Ing. Martina Majorošová, PhD.

Názov prednášky Abstrakt prednášky Zodpovedná osoba a kontakt
Mestský svet pod zemou - svet inžinierskych sietí Viete, čo všetko sa nachádza pod zemou v mestách? Je to kompletne iný svet, prepletený potrubiami a káblami. Študentom bude vysvetlené, ako a kde sa navrhujú inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn, ...) a ako fungujú. Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Čistenie odpadových vôd - koniec veľkých epidémii vo svete Ako je možné, že nás tak dlho obchádzali pandémie? Pred viac ako 100 rokmi bol zahájený "moderný" výskum odpadových vôd a možnosti ich čistenia. Študentom bude vysvetlený postup, ako sa čistila odpadová voda v minulosti a ako v súčasnosti. Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Balneotechnika - veda alebo oddych? Relax a pohoda pri wellnese, sen mnohých v tejto dobe. Viete, odkiaľ sa berie liečivá voda v kúpeľoch? Ako zabezpečíme jej správnu kvalitu? Ako môžu vyzerať bazény a prečo detské bazéniky patria len deťom?  Študentom bude vysvetlený postup úpravy vody pre balneotechnické účely a odprezentované zaujímavosti zo sveta kúpania. Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Povodne. Ako na ne a prečo nás ohrozujú?  Povodeň ako hrozba? Prečo je ich výskyt čoraz častejší? Ako na ne?  prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Ako chrániť obce pred prírodnými extrémami? Ukážka projektu obce, kde v rámci komplexného návrhu ekostabilizačných prvkov v krajine bol reálne vybudovaný aj hydrometeorologický výstražný systém. Ing. Roman Výleta, PhD.,
doc. Ing. Michaela Danáčová, PhD.
Sucho a extrémne teploty nás v lete trápia čoraz viac. Prečo je dôležité doplniť deficit dažďových zrážok?  Spôsobov, ako zavlažovať trávnik, plodiny, je hneď niekoľko. Ako vybrať ten správny? Čo vsetko potrebujeme vedieť pri návrhu závlahy do záhrady, parkov, skleníkov alebo polí? Ing. Zbyněk Bajtek, PhD.

Názov prednášky Abstrakt prednášky Zodpovedná osoba a kontakt
Mestský svet pod zemou - svet inžinierskych sietí Viete, čo všetko sa nachádza pod zemou v mestách? Je to kompletne iný svet, prepletený potrubiami a káblami. Študentom bude vysvetlené, ako a kde sa navrhujú inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn, ...) a ako fungujú. Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Čistenie odpadových vôd - koniec veľkých epidémii vo svete Ako je možné, že nás tak dlho obchádzali pandémie? Pred viac ako 100 rokmi bol zahájený "moderný" výskum odpadových vôd a možnosti ich čistenia. Študentom bude vysvetlený postup, ako sa čistila odpadová voda v minulosti a ako v súčasnosti. Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Balneotechnika - veda alebo oddych? Relax a pohoda pri wellnese, sen mnohých v tejto dobe. Viete, odkiaľ sa berie liečivá voda v kúpeľoch? Ako zabezpečíme jej správnu kvalitu? Ako môžu vyzerať bazény a prečo detské bazéniky patria len deťom?  Študentom bude vysvetlený postup úpravy vody pre balneotechnické účely a odprezentované zaujímavosti zo sveta kúpania. doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Ako získať pitnú vodu - úprava vody Ako získať kvalitnú pitnú vodu z nádrží, riek a vody, ktorá sa nachádza v podzemí? Úprava takýchto vôd má bohatú históriu, siaha až do starovekého Egypta. A ako to vyzerá na Slovensku? Nazrieme spolu do úpravní vôd, ktoré sa začali budovať na našom území v začiatkoch minulého storočia, ale aj tých novších. Bude to zaujímavá cesta vody od jej zdroja k nám, čo ju pijeme... prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Úprava vody - Prečo pijeme zdravú vodu z vodovodu? Prednáška bude o najzaujímavejšej a najtajuplnejšej zlúčenine našej planéty (vode), o jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastnostiach, čo všetko obsahuje, ako niektoré jej vlastnosti môžu ovplyvňovať naše zdravie, aká by pitná voda mala byť (z hľadiska legislatívy). prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
Funkcia toku a jeho vplyv na urbanizovanú krajinu Prednáška vysvetlí základnú funkciu toku v urbanizovanom priestore z pohľadu povodňovej ochrany a z pohľadu akvatického ekosystému. Poukáže na dominantné postavenie toku v krajine, na široké spektrum životných podmienok. Upozorní na vplyv antropogénnej činnosti na ekosystém toku. prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Povodne. Ako na ne a prečo nás ohrozujú?  Povodeň ako hrozba? Prečo je ich výskyt čoraz častejší? Ako na ne?  prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Ako chrániť obce pred prírodnými extrémami? Ukážka projektu obce, kde v rámci komplexného návrhu ekostabilizačných prvkov v krajine bol reálne vybudovaný aj hydrometeorologický výstražný systém. Ing. Roman Výleta, PhD.,
doc. Ing. Michaela Danáčová, PhD.
Sucho a extrémne teploty nás v lete trápia čoraz viac. Prečo je dôležité doplniť deficit dažďových zrážok?  Spôsobov, ako zavlažovať trávnik, plodiny, je hneď niekoľko. Ako vybrať ten správny? Čo vsetko potrebujeme vedieť pri návrhu závlahy do záhrady, parkov, skleníkov alebo polí? Ing. Zbyněk Bajtek, PhD.
Povodne - čo s tým? Ako modelovať povodne a navrhovať opatrenia? Využívanie počítačov nielen na zábavu a sociálne siete. Ing. Martin Orfánus, PhD.
Viete, čo je ekodukt? O rybovodoch, resp. o pomoci zvieratám, ako prekonať prekážku (cestu, vodnú stavbu a pod.). Ing. Lea Čubanová, PhD.
Prúdenie vody očami počítačovej simulácie Ako modelovať prúdenie vody a prečo. Ing. Martin Orfánus, PhD.
Predĺženie životnosti vodných diel - úloha hydrotechnického výskumu Výskum na vodnom diele Hričov. Ing. Ján Rumann, PhD.

V prípade, že máte záujem o prednášky v cudzom jazyku, vyberte si ho tu:

Tantárgy:


Környezettan - Ökológia

Előadás témája Előadás rövid jellemzésea Előadó, elérhetőség
A föld alatti világ - a mérnöki hálózatok világa Tudja, mi minden található a föld alatt a városainkban? Egy teljesen más világ, csövek és vezetékek végtelen labirintusa. Az előadás során a hallgatók megtudják hogyan és hova kell tervezni a mérnöki hálózatokat (víz, szennyvíz, gáz, ...) és miért fontosak. Ing. Réka Wittmanová
Szennyvíztisztítás mesterfokon - a világ legnagyobb járványainak vége Hogyan lehetséges, hogy ilyen sokáig elkerültek minket a járványok? Több mint 100 évvel ezelőtt elkezdődött a szennyvíz "korszerű" elemzése és tisztításának lehetősége. Az előadás során a hallgatók megtudják a szennyvíztisztítás múltját, jelenét és jövőjét. Ing. Réka Wittmanová
A hulladék jövője - Hatékony hulladékgazdálkodás SMART város, a jövő zenéje vagy a mi valóságunk? Az előadás során a hulladékkezelés ideális módjára fogunk összpontosítani és bemutatjuk az új technológiákat, módszereket a hulladék csökkentésére. Ing. Gergely Rózsa
Árvízek. Hogyan és miért fenyegetnek minket az áradások?  Áradás mint fenyegetés? Miért egyre gyakoribbak az árvizek? prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

Polgári nevelés

Előadás témája Előadás rövid jellemzésea Előadó, elérhetőség
A föld alatti világ - a mérnöki hálózatok világa Tudja, mi minden található a föld alatt a városainkban? Egy teljesen más világ, csövek és vezetékek végtelen labirintusa. Az előadás során a hallgatók megtudják hogyan és hova kell tervezni a mérnöki hálózatokat (víz, szennyvíz, gáz, ...) és miért fontosak. Ing. Réka Wittmanová
Szennyvíztisztítás mesterfokon - a világ legnagyobb járványainak vége Hogyan lehetséges, hogy ilyen sokáig elkerültek minket a járványok? Több mint 100 évvel ezelőtt elkezdődött a szennyvíz "korszerű" elemzése és tisztításának lehetősége. Az előadás során a hallgatók megtudják a szennyvíztisztítás múltját, jelenét és jövőjét. Ing. Réka Wittmanová
A hulladék jövője - Hatékony hulladékgazdálkodás SMART város, a jövő zenéje vagy a mi valóságunk? Az előadás során a hulladékkezelés ideális módjára fogunk összpontosítani és bemutatjuk az új technológiákat, módszereket a hulladék csökkentésére. Ing. Gergely Rózsa

Vízépítés, vízgazdálkodás

Előadás témája Előadás rövid jellemzésea Előadó, elérhetőség
A föld alatti világ - a mérnöki hálózatok világa Tudja, mi minden található a föld alatt a városainkban? Egy teljesen más világ, csövek és vezetékek végtelen labirintusa. Az előadás során a hallgatók megtudják hogyan és hova kell tervezni a mérnöki hálózatokat (víz, szennyvíz, gáz, ...) és miért fontosak. Ing. Réka Wittmanová
Árvízek. Hogyan és miért fenyegetnek minket az áradások?  Áradás mint fenyegetés? Miért egyre gyakoribbak az árvizek? prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Szennyvíztisztítás mesterfokon - a világ legnagyobb járványainak vége Hogyan lehetséges, hogy ilyen sokáig elkerültek minket a járványok? Több mint 100 évvel ezelőtt elkezdődött a szennyvíz "korszerű" elemzése és tisztításának lehetősége. Az előadás során a hallgatók megtudják a szennyvíztisztítás múltját, jelenét és jövőjét. Ing. Réka Wittmanová

Építészet

Előadás témája Előadás rövid jellemzésea Előadó, elérhetőség
A föld alatti világ - a mérnöki hálózatok világa Tudja, mi minden található a föld alatt a városainkban? Egy teljesen más világ, csövek és vezetékek végtelen labirintusa. Az előadás során a hallgatók megtudják hogyan és hova kell tervezni a mérnöki hálózatokat (víz, szennyvíz, gáz, ...) és miért fontosak. Ing. Réka Wittmanová
Szennyvíztisztítás mesterfokon - a világ legnagyobb járványainak vége Hogyan lehetséges, hogy ilyen sokáig elkerültek minket a járványok? Több mint 100 évvel ezelőtt elkezdődött a szennyvíz "korszerű" elemzése és tisztításának lehetősége. Az előadás során a hallgatók megtudják a szennyvíztisztítás múltját, jelenét és jövőjét. Ing. Réka Wittmanová
Árvízek. Hogyan és miért fenyegetnek minket az áradások?  Áradás mint fenyegetés? Miért egyre gyakoribbak az árvizek? prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

Тема:


Экология

Názov prednášky Abstrakt prednášky Zodpovedná osoba a kontakt
Водоподготовка - Почему мы пьем здоровую воду из водопроводна? Лекция будет посвящена самому интересному и загадочному соединению нашей планеты (воде), ее физическим, химическим и биологическим свойствам, которые содержат информацию о том, как некоторые из ее свойств могут влиять на наше здоровье, а также какой должна быть питьевая вода (с точки зрения законодательство). Maksim Portnov

Химия

Názov prednášky Abstrakt prednášky Zodpovedná osoba a kontakt
Водоподготовка - Почему мы пьем здоровую воду из водопроводна? Лекция будет посвящена самому интересному и загадочному соединению нашей планеты (воде), ее физическим, химическим и биологическим свойствам, которые содержат информацию о том, как некоторые из ее свойств могут влиять на наше здоровье, а также какой должна быть питьевая вода (с точки зрения законодательство). Maksim Portnov

Водные сооружения

Názov prednášky Abstrakt prednášky Zodpovedná osoba a kontakt
Водоподготовка - Почему мы пьем здоровую воду из водопроводна? Лекция будет посвящена самому интересному и загадочному соединению нашей планеты (воде), ее физическим, химическим и биологическим свойствам, которые содержат информацию о том, как некоторые из ее свойств могут влиять на наше здоровье, а также какой должна быть питьевая вода (с точки зрения законодательство). Maksim Portnov

Subject:


Ecology

Title of the lecture Abstract of the lecture Responsible person, contact
Floods - what about that? How to model floods and propose measures? pouuživanie computers not only for entertainment and social networking. Ing. Martin Orfánus, PhD.
Do you know what is ecoduct? Ecoduct - helping animals to overcome an obstacle (road, waterworks, etc.) Ing. Lea Čubanová, PhD.
Water flow from the point of view of computer simulation How to model water flow and why. Ing. Martin Orfánus, PhD.

Water Structures

Title of the lecture Abstract of the lecture Responsible person, contact
Floods - what about that? How to model floods and propose measures? pouuživanie computers not only for entertainment and social networking. Ing. Martin Orfánus, PhD.
Do you know what is ecoduct? Ecoduct - helping animals to overcome an obstacle (road, waterworks, etc.) Ing. Lea Čubanová, PhD.
Water flow from the point of view of computer simulation How to model water flow and why. Ing. Martin Orfánus, PhD.

Predmet:


Ekologija

Predavanje Abstrakt predavanja Odgovorno lice, kontakt odgovorne osobe
Urbani svet ispod zemlje - svet inžinjerskih mreža Da li zante šta se nalazi u gradovima ispod zemnje? To je potpuno drugačiji svet, formiran od niza isprepletanih cevi i kablova. Studentima će biti objašnjeno kako i gde se projektuju inžinjerske mreže (vodovod, kanalizacija, gasovod..) i njihov princip rada. Ing. Ivana Marko
Prečišćavanje odpadnih voda - kraj glavnih epidemija u svetu Kako je moguće da toliko dugo zaobilazimo pandemije? Pre više od 100 godina započeta su moderna istraživanja otpadnih voda i mogućnosti njihovog prečićavanja. Studentima će biti objašnjen postupak tretmana odpadnih voda u prošlosti pa sve do danas. Ing. Ivana Marko
Budućnost otpada - Smart Cities: Efikasno upravljanje odpadom SMART grad, muzika budućnosti ili današnja realnost? Na času ćemo se fokusirati na idealan način upravljanja odpadom u gradovima, zajedno sa njihovim najprikladnijim načinom oporbe i reciklacije. Ing. Ivana Marko

Građansk

Predavanje Abstrakt predavanja Odgovorno lice, kontakt odgovorne osobe
Urbani svet ispod zemlje - svet inžinjerskih mreža Da li zante šta se nalazi u gradovima ispod zemnje? To je potpuno drugačiji svet, formiran od niza isprepletanih cevi i kablova. Studentima će biti objašnjeno kako i gde se projektuju inžinjerske mreže (vodovod, kanalizacija, gasovod..) i njihov princip rada. Ing. Ivana Marko
Prečišćavanje odpadnih voda - kraj glavnih epidemija u svetu Kako je moguće da toliko dugo zaobilazimo pandemije? Pre više od 100 godina započeta su moderna istraživanja otpadnih voda i mogućnosti njihovog prečićavanja. Studentima će biti objašnjen postupak tretmana odpadnih voda u prošlosti pa sve do danas. Ing. Ivana Marko
Budućnost otpada - Smart Cities: Efikasno upravljanje odpadom SMART grad, muzika budućnosti ili današnja realnost? Na času ćemo se fokusirati na idealan način upravljanja odpadom u gradovima, zajedno sa njihovim najprikladnijim načinom oporbe i reciklacije. Ing. Ivana Marko

Građevinarstvo

Predavanje Abstrakt predavanja Odgovorno lice, kontakt odgovorne osobe
Urbani svet ispod zemlje - svet inžinjerskih mreža Da li zante šta se nalazi u gradovima ispod zemnje? To je potpuno drugačiji svet, formiran od niza isprepletanih cevi i kablova. Studentima će biti objašnjeno kako i gde se projektuju inžinjerske mreže (vodovod, kanalizacija, gasovod..) i njihov princip rada. Ing. Ivana Marko
Prečišćavanje odpadnih voda - kraj glavnih epidemija u svetu Kako je moguće da toliko dugo zaobilazimo pandemije? Pre više od 100 godina započeta su moderna istraživanja otpadnih voda i mogućnosti njihovog prečićavanja. Studentima će biti objašnjen postupak tretmana odpadnih voda u prošlosti pa sve do danas. Ing. Ivana Marko

Vodni objekti

Predavanje Abstrakt predavanja Odgovorno lice, kontakt odgovorne osobe
Urbani svet ispod zemlje - svet inžinjerskih mreža Da li zante šta se nalazi u gradovima ispod zemnje? To je potpuno drugačiji svet, formiran od niza isprepletanih cevi i kablova. Studentima će biti objašnjeno kako i gde se projektuju inžinjerske mreže (vodovod, kanalizacija, gasovod..) i njihov princip rada. Ing. Ivana Marko
Prečišćavanje odpadnih voda - kraj glavnih epidemija u svetu Kako je moguće da toliko dugo zaobilazimo pandemije? Pre više od 100 godina započeta su moderna istraživanja otpadnih voda i mogućnosti njihovog prečićavanja. Studentima će biti objašnjen postupak tretmana odpadnih voda u prošlosti pa sve do danas. Ing. Ivana Marko