Prejsť na obsah
Zamestnanci

Personálny portál

Na stránke Personálny portál sú dostupné všetky údaje ohľadom pracovných vzťahov zamestnancov, výplatné pásky a informácie o dochádzke a dovolenkách.

Na prístup do personálneho portálu na diaľku je potrebné mať nainštalovaný VPN tunel, pripojiť sa do siete STU a cez webový prehliadač (Chrome, Mozilla, Edge) otvoriť vyššie uvedený link.


Dochádzka

EDS - Elektronický dochádzkový systém

EDS - Elektronický dochádzkový systém Cominfo

Informácie a návody na používanie EDS

Na prístup do EDS Cominfo na diaľku je potrebné mať nainštalovaný VPN tunel, pripojiť sa do siete STU a cez webový prehliadač (Chrome, Mozilla, Edge) otvoriť vyššie uvedený link.


COVID-19: prehľadný manuál

Prehľadný manuál COVID-19: zamestnanec verzus fakulta


Stránkové hodiny Oddelenia personálneho a mzdového

V rámci COVID opatrení (IV. vlna) je možný neodkladný kontakt so zamestnancami oddelenia len po dojednaní vopred (dohodnúť sa vopred e-mailom).

Na dokumentáciu nevyžadujúcu evidenciu v e-spise používajte šedé schránky pri kanceláriách zamestnancov personálneho a mzdového oddelenia (bezkontaktné vybavenie), a to podľa typu spracovávanej agendy (viď kontakty a kancelárie zamestnancov).

Oddelenie personálne a mzdové - kontakty


Personálna agenda počas mimoriadnej situácie, príp. núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu v roku 2022