Prejsť na obsah
Zamestnanci

Aktualizácia zo dňa 10.9.2021

Personálny portál

Na stránke Personálny portál sú dostupné všetky údaje ohľadom pracovných vzťahov zamestnancov, výplatné pásky a informácie o dochádzke a dovolenkách.

Na prístup do personálneho portálu na diaľku je potrebné mať nainštalovaný VPN tunel, pripojiť sa do siete STU a cez webový prehliadač (Chrome, Mozilla, Edge) otvoriť vyššie uvedený link.


Dochádzka

Dochádzku žiadame vyplniť v členení na prítomnosť na pracovisku (fakulte) a práca z domácnosti (homeoffice) podľa platnej legendy COVID 19 (viď vzor).

Uvedená evidencia má vplyv na určenie nárokov na dva rôzne typy stravovania zamestnancov:

  • práca na fakulte – iKredit,
  • práca homeoffice – gastrolístok.

Zamestnanec má nárok len na 1 dotované jedlo za odpracovaný deň.

Z dôvodu administratívnej náročnosti spracovania prosíme o dodržanie termínov na predloženie evidencie dochádzky vrátane posledných zdokumentovaných zmien najneskôr v posledný pracovný deň mesiacaDodatočné úpravy neskôr ako v posledný pracovný deň v mesiaci nebudú akceptované.

Elektronický dochádzkový systém

EDS - Elektronický dochádzkový systém

EDS - Elektronický dochádzkový systém Cominfo

Informácie a návody na používanie EDS

Na prístup do EDS Cominfo na diaľku je potrebné mať nainštalovaný VPN tunel, pripojiť sa do siete STU a cez webový prehliadač (Chrome, Mozilla, Edge) otvoriť vyššie uvedený link.


COVID-19: prehľadný manuál

Prehľadný manuál COVID-19: zamestnanec verzus fakulta


Stránkové hodiny Oddelenia personálneho a mzdového

V rámci COVID opatrení (II. vlna) je možný neodkladný kontakt so zamestnancami oddelenia len po dojednaní vopred (dohodnúť sa vopred e-mailom).

Na dokumentáciu nevyžadujúcu evidenciu v e-spise používajte šedé schránky pri kanceláriách zamestnancov personálneho a mzdového oddelenia (bezkontaktné vybavenie), a to podľa typu spracovávanej agendy (viď kontakty a kancelárie zamestnancov).

Oddelenie personálne a mzdové - kontakty


Personálna agenda počas núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu v roku 2021