Prejsť na obsah
Zamestnanci

Aktualizácia zo dňa 3.12.2020

Personálny portál

Na stránke https://personal.eis.stuba.sk/ sú dostupné všetky údaje ohľadom pracovných vzťahov zamestnancov, výplatné pásky a informácie o dochádzke a dovolenkách.

Na prístup do personálneho portálu na diaľku je potrebné mať nainštalovaný VPN tunel, pripojiť sa do siete STU a cez webový prehliadač (Chrome, Mozilla, Edge) zadať link https://personal.eis.stuba.sk/.


Prehľadný manuál COVID-19 - zamestnanec vs. fakulta

COVID-19: Zamestnanec vs. fakulta - kliknite pre zväčšenie


Aktuálne platné podklady k dochádzke a plánom dovoleniek

Príkaz dekana č. 4/2020 v upravenom znení zo dňa 8.7.2020 PDFpríloha č. 1 XLS

Evidencia dochádzky za mesiac december 2020 - vzor XLS

Evidencia dochádzky za mesiac január 2021 - vzor XLS

Dovolenkový lístok (editovateľný)

Priepustka od zamestnávateľa (editovateľná)

Dochádzku žiadame vyplniť v členení na prítomnosť na pracovisku (fakulte) a práca z domácnosti (homeoffice) podľa platnej legendy COVID 19 (viď vzor).

Uvedená evidencia má vplyv na určenie nárokov na dva rôzne typy stravovania zamestnancov:

  • práca na fakulte – iKredit,
  • práca homeoffice – gastrolístok.

Zamestnanec má nárok len na 1 dotované jedlo za odpracovaný deň.

Z dôvodu administratívnej náročnosti spracovania prosíme o dodržanie termínov na predloženie evidencie dochádzky vrátane posledných zdokumentovaných zmien najneskôr v posledný pracovný deň mesiaca.

Dodatočné úpravy neskôr ako v posledný pracovný deň v mesiaci nebudú akceptované.


Stránkové hodiny Oddelenia ľudských zdrojov platné od 1.6.2020

pondelok - piatok 9.00 - 11.00, 13.00 - 14.00

Na dokumentáciu nevyžadujúcu evidenciu v e-spise používajte šedé schránky pri kanceláriách oddelenia ľudských zdrojov (bezkontaktné vybavenie).

Oddelenie ľudských zdrojov - kontakty


Personálna agenda počas mimoriadneho stavu vyhláseného v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu v roku 2020