Prejsť na obsah
Absolventi

Študijné oddelenie Stavebnej fakulty STU v Bratislave vyhotovuje nasledujúce dokumenty:

 • duplikát vysvedčenia o štátnej skúške pre absolventov, ktorí ukončili štúdium na fakulte do roku 2000 (vrátane)
  Poplatok: 30 €
  Žiadosť o duplikát vysvedčenia DOC
 • výpis výsledkov štúdia od akademického roku 1986/1987 (vrátane)
  Poplatok za výpis vyhotovený z akademického informačného systému v SJ alebo v AJ: 5 €/výpis
  Poplatok za 1 stranu výpisu vyhotoveného mimo akademického informačného systému v SJ: 5 €/strana
  Žiadosť o výpis výsledkov DOC
 • potvrdenie o štúdiu od akademického roku 1986/1987 (vrátane)
  Žiadosť o potvrdenie o štúdiu DOC

Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov, Rektorát STU, Vazovova 5, Bratislava vyhotovuje nasledujúce dokumenty:

 • duplikát (diplom alebo výpis z evidenčnej knihy diplomov, vysvedčenie o štátnej skúške od roku 2001, dodatok k diplomu...),
 • verifikácia/potvrdenie vydaného diplomu,
 • uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou.

Informácie o dokladoch vydávaných Útvarom vzdelávania a starostlivosti o študentov sú dostupné na stránke rektorátu.


Archív STU, Vazovova 5, Bratislava vyhotovuje nasledujúce dokumenty:

 • výpis výsledkov štúdia do akademického roku 1985/1986 (vrátane),
 • potvrdenie o štúdiu do akademického roku 1985/1986 (vrátane).

Informácie o dokladoch vydávaných Archívom STU sú dostupné na stránke archívu.


Poplatky za vydávanie študijných a absolventských dokladov sú uvedené v smernici rektora STU platnej pre aktuálny akademický rok.