Prejsť na obsah
Študenti

Podrobné informácie a termíny k podávaniu žiadostí a rezervácii izieb na ak. rok 2022/2023:

Pokyny k ubytovaniu pre akademický rok 2022/2023 PDF


Informácie k podávaniu žiadostí o pridelenie ubytovania novonastupujúcim študentom na ak. rok 2022/2023:

Žiadosť o pridelenie ubytovania sa podáva elektronicky do 31.7.2022 (len pre novonastupujúcich!) cez ubytovací systém https://ubytovanie.stuba.sk.

Informácie k ubytovaniu pre novonastupujúcich študentov PDF 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu na adrese ubytovanie@zssvf.sk.


Informácie k podávaniu žiadostí o pridelenie ubytovania študentom pokračujúcich ročníkov na ak. rok 2022/2023:

Žiadosť o pridelenie ubytovania sa podáva elektronicky od 6.6.2022 do 15.7.2022 cez ubytovací systém https://ubytovanie.stuba.sk.

Žiadosti o pridelenie doplnkových bodov na nižšie uvedenom tlačive DOC posielajte spolu so scanom tlačiva dokladujúceho okolnosti žiadosti elektronicky (mailom) alebo doručte osobne svojej referentke na študijnom oddelení do 24.6.2022.


Študentské domovy pre študentov SvF

ŠD Jura Hronca v Bratislave ŠD Dobrovičova v Bratislave
ŠD Jura Hronca v Bratislave
Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 1
ŠD Dobrovičova v Bratislave
Dobrovičova 14, 811 09 Bratislava 1

Ako to chodí na "intráku"?


Pravidlá prideľovania ubytovania


Ubytovacia komisia SvF STU

Predsedníčka:
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. – prodekanka pre vonkajšie vzťahy, sociálnu starostlivosť o zamestnancov a sociálnu starostlivosť o študentov

Členovia z radov zamestnancov:
Zdena Okasová  – študijná referentka
Iveta Krullová – študijná referentka

Členovia z radov študentov:
Adam Tarana - predseda ZŠ SvF
Veronika Labašková - členka rady ZŠ SvF, predsedníčka rady ubytovaných študentov ŠD Dobrovičova
Bc. Michal Dluhý – člen rady ZŠ SvF, predseda rady ubytovaných študentov ŠD Jura Hronca

Na koho sa obrátiť, ak potrebujete poradiť ohľadom:

  • žiadosti o ubytovanie a registrácie izby – najmä novonastupujúci študenti: ubytovanie@zssvf.sk
  • žiadosti o pridelenie doplnkových bodov: Vaša referentka na študijnom oddelení
  • mimoriadnych okolností: predsedníčka Ubytovacej komisie SvF STU

Viac informácií na stránke ÚZ ŠDaJ STU.