Prejsť na obsah
Fakulta

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1

Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 2766/11
810 05 Bratislava

IČO: 00397687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK2020845255

Korešpondenčná adresa:

Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava

Sekretariát dekana:
tel.: +421 2 32 888 + klapka

Vedenie fakulty

Oddelenia dekanátu:

  1. Sekretariát dekana
  2. Oddelenie personálne a mzdové
  3. Študijné oddelenie
  4. Oddelenie projektov
  5. Oddelenie vzťahov s verejnosťou
  6. Oddelenie podateľne a registratúry
  7. Ekonomické oddelenie
  8. Oddelenie prevádzky
  9. Iné pracoviská

Katedry a ústav

Celofakultné pracoviská