Prejsť na obsah
Študenti

Študentská vedecká konferencia

Naša fakulta každoročne organizuje študentskú vedeckú odbornú činnosť (ŠVOČ), ktorá je následne zavŕšená Študentskou vedeckou konferenciou (ŠVK). Podporuje rozvoj vedeckej a odbornej spôsobilosti študentov a zároveň buduje spoluprácu medzi študentami a pedagógmi, prípadne vedeckými pracovníkmi pôsobiacimi na fakulte.

ŠVOČ sa realizuje na všetkých odborných a jazykových pracoviskách fakulty s cieľom podporiť tvorivú vedecko-odbornú prácu našich študentov. Vedľajším, ale nemenej dôležitým, zámerom je vytvoriť priestor pre individuálny rozvoj študentov, umožniť im prezentáciu svojich výsledkov a zviditeľniť sa na akademickej pôde fakulty.

Zapojiť sa do študentskej vedeckej odbornej činnosti môžu študenti prvého aj druhého stupňa v ktoromkoľvek ročníku štúdia. Výsledky prác sú prezentované na Študentskej vedeckej konferencii, ktorá sa každoročne koná v priebehu apríla. V rámci konferencie sa študentské práce hodnotia odbornou komisiou, ktorá vyberie najlepšie práce. Tie sú neskôr ocenené mimoriadnym štipendiom.

Fakultné kolo Študentskej vedeckej konferencie sa v akademickom roku 2021/2022 uskutočnilo prezenčnou formou 21. apríla 2022 vo vyhradených priestoroch SvF STU. Vyhlásenie ocenených prác bolo v aule Akademika Bellu (B 101).

V prípade otázok neváhajte kontaktovať organizačný tím ŠVK na adrese reka.wittmanova@stuba.sk.


Dôležité termíny

  • Odovzdanie záväzných prihlášok (prostredníctvom Google formulára): 28.3.2022
  • Nahlásenie členov odborných komisií (prostredníctvom Google formulára): 4.4.2022
  • Odovzdanie prác na katedre (elektronicky a v tlačenej forme): 14.4.2022

Dôležité dokumenty