Prejsť na obsah
Združenie absolventov a priateľov SvF STU

Vážení absolventi a priatelia Stavebnej fakulty STU v Bratislave,

Na Stavebnej fakulte STU bolo v roku 2001 založené Združenie absolventov a priateľov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ako občianske združenie, ktoré má umožniť vzájomnú spoluprácu  a kontakt medzi viac, ako 28 000 absolventmi, ktorí úspešne ukončili Stavebnú fakultu za 70 rokov jej existencie.

Cieľom  združenia je:
Vytvoriť nový priestor na komunikáciu medzi absolventmi navzájom a absolventmi a fakultou  a umožniť ich vzájomnú spoluprácu a pomoc v zmysle stanov Združenia

Na tejto stránke nájdete: 

 • Informácie o združení, vrátane ustanovujúcich dokladov
 • Aktuality o činnosti
 • Zoznam absolventov (podľa publikácie Absolventi STU 1937 - 1997).
  K tomuto zoznamu budeme každoročne pridávať mená nových absolventov v súlade so zákonom č.52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
 • Fotogalériu

Informácie, kde budete mať možnosť:

 • jednoducho si aktualizovať poštovú alebo e-mailovú adresu pri výročných stretnutiach.
 • ponúknuť a nájsť pomoc absolventom pri hľadaní zamestnania.
 • informovať o miestach na odbornú prax pre študentov školy doma a na základe reciprocity pre záujemcov zo zahraničia.
 • získať informácie o akciách absolventov a školy
 • informovať sa o ponuke školy, alebo fakulty  pre absolventov
 • informovať o ponukách absolventov absolventom

Kontaktné údaje:
ZA SvF
Radlinského 11
Bratislava 813 68

tel. 02/59 274 708,  02/59 274 456
fax 02/52 967 027;
andrej.soltesz@stuba.sk

IČO: 36068951,  DIČ: 2021623054

Tatra banka a.s. Bratislava
číslo účtu: 2625545659
kód banky: 1100