Jump to content
Department of Sanitary and Enviromental Engineering
Radlinského 11,
810 05 Bratislava, Slovak Republic
Block C, 13th, 16th and 17th floor,

Head of Department: Assoc. Prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
Tel.: +421 2 592 74 600, Fax: +421 2 529 21 184 
E-mail: ivona.skultetyova@stuba.sk