Jump to content
Department of Transportation Engineering

Department of Transportation Engineering, Radliskeho Street 11, block A, 4th floor, 810 05, Bratislava

tel.:+421 2 59274+extension

 

 

 

Head of department:

 Tibor Schlosser

Ing. Tibor Schlosser, CSc.
kdos@svf.stuba.sk
telephone extension 706

Secretary:

 Katarina Sulikova

 

 

Katarína Šulíková

katarina.sulikova@stuba.sk

telephone extension 706

 

Emeritus professor:

 

 

prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.

gschwend@svf.stuba.sk

telephone extension 360

Bezak

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.

bystrik.bezak@stuba.sk

telephone extension  357

Senior lecturers:

 

 

 

 

Doc.Ing. Katarína Bačová, PhD.

katarina.bacova@stuba.sk

telephone extension 582

 

Lecturers:

 

 

Ing. Andrea Zuzulová, PhD.

andrea.zuzulova@stuba.sk

telephone extension 355

 

Ing. Vladimír Kapusta, PhD.

vladimir.kapusta@stuba.sk

telephone extension 361

Researchers:

 
 Silvia Capayova

 

Ing. Silvia Cápayová, PhD.
silvia.capayova@stuba.sk
telephone extension 355