Jump to content
Department of Building Construction
  •    OBVODOVÉ PLÁŠTE BUDOV – FASÁDY
 

Prof. Ing. Anton Puškár, PhD., doc. Ing. Jozef Fučila, PhD., akad. soch. Ivan Řehák, Ing. Boris Vavrovič, PhD.

 
     

 

  • ŠIKMÉ STŘECHY – KONSTRUKCE, SKLADBY, DETAILY, REKONTRUKCE
 
  Prof. Ing. Jozef Oláh a kolektív  
     

 

  • KRESLENIE KONŠTRUKCIÍ V PROJEKTOCH POZEMNÝCH STAVIEB
 
  Prof. Ing. Jozef Oláh, CSc., doc. Ing. Marián Mikuláš, PhD., Ing. Dana Mikulášová, PhD.  
     

 

  • TEPELNÁ OCHRANA BUDOV
 
  Doc. Ing. Ivan Chmúrny, CSc.  
     

 

  • KRYTINY A DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE STRIECH II, dopln. a preprac. vydanie
 
  Prof. Ing. Jozef Oláh, CSc. a Doc. Ing. Marián Mikuláš, CSc.  
 
  • OKNÁ, DVERE, ZASKLENÉ STENY
Prof. Ing. Anton Puškár, CSc., doc. Ing. Klára Szomolányiová, CSc., Ing. Jozef Fučila, CSc.

 

  • RODINNÝ DOM- rekonštrukcie a detaily
Doc. Ing. Peter Špička, CSc., Ing. Martin Jamnický

 

  • STAVEBNÁ TEPELNÁ TECHNIKA - tepelná ochrana budov
Prof. Ing. M. Halahyja, DrSc., Doc. Ing. Z. Sternová, CSc. a Doc. Ing. I. Chmúrny, CSc.