Prejsť na obsah Textová verzia
SvF
utorok, 27. január 2015
Zmena PSČ Stavebnej fakulty STU v Bratislave
Predseda Akademického senátu a dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave pozývajú

Predseda Akademického senátu a dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave pozývajú

na stretnutie akademickej obce, ktoré sa uskutoční 30. januára 2015 o 10.00 hod. v aule akademika Bellu.

Viac
Vstupenky na ples už v predaji!

Vstupenky na ples už v predaji!

13. reprezentačný ples Stavebnej fakulty STU

Viac

vzdelávanie

dianie na fakulte

Informácie SvF

Štvrťročník udalostí, noviniek a zaujímavostí zo života fakulty

Viac

veda a výskum

Veda a výskum

SvF STU ako vedúca vzdelávacia inštitúcia v SR si vytýčila ako jednu z hlavných úloh garantovanie prenosu ... Viac

Edičná činnosť

Evidencia publikačnej činnosti katedier SvF v rámci EPC STU

  Obnovená prevádzka online formulára k evidencii publikačnej činnosti S potešením ... Viac

medzinárodné aktivity

 
© 2015 Stavebná fakulta STU v Bratislave, 

Radlinského 11, 810 05 Bratislava, tel.: +421 2 592 74+klapka, fax: +421 2 5296 7027