Prejsť na obsah Textová verzia
SvF
sobota, 23. august 2014
Študuj s nami!
Stavebná fakulta otvorila dvere študentom Medzinárodného letného vzdelávacieho kurzu „Flood protection: How not to get wet!“

Stavebná fakulta otvorila dvere študentom Medzinárodného letného vzdelávacieho kurzu „Flood protection: How not to get wet!“

Dekan Stavebnej fakulty STU prof. Alojz Kopáčik dnes na akademickej pôde slávnostne privítal takmer tridsať študentov technických univerzít z celej Európy, ktorí sa v čase od 29. júna do 7. júla zúčastnia letného vzdelávacieho kurzu, ktorý organizuje študentská organizácia BEST Bratislava v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave.

Viac
Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave na obdobie 2015-2019

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave na obdobie 2015-2019

Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 11.6.2014 vyhlásil voľby na kandidáta na dekana SvF STU v Bratislave na funkčné obdobie 2015 až 2019.

Viac

dianie na fakulte

Informácie SvF

Štvrťročník udalostí, noviniek a zaujímavostí zo života fakulty

Viac

veda a výskum

Veda a výskum

SvF STU ako vedúca vzdelávacia inštitúcia v SR si vytýčila ako jednu z hlavných úloh garantovanie prenosu ... Viac

Edičná činnosť

Evidencia publikačnej činnosti katedier SvF v rámci EPC STU

Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti na SvF STU Zber, kategorizácia, evidencia a archivovanie ... Viac

medzinárodné aktivity

 
© 2014 Stavebná fakulta STU v Bratislave, 

Radlinského 11, 813 68 Bratislava, tel.: +421 2 592 74+klapka, fax: +421 2 5296 7027