Prejsť na obsah Textová verzia
SvF
štvrtok, 8. október 2015
technika prostredia budov a technické zariadenia budov  inžinierskeho  štúdia
Tvorivosť – produkcia nových a hodnotných nápadov, myšlienok a riešení

Tvorivosť – produkcia nových a hodnotných nápadov, myšlienok a riešení

Príďte sa pozrieť na výstavu posterov záverečných prác 2014/2015 študentov študijných programov technika prostredia budov a technické zariadenia budov inžinierskeho  štúdia.

Viac
Akreditované štúdium facility management

Akreditované štúdium facility management

Po šiestich úspešných rokoch Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU opäť ponúka v akademickom roku 2015/2016 v zimnom semestri akreditované  ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov – Facility management.

Viac

dianie na fakulte

Informácie SvF

Štvrťročník udalostí, noviniek a zaujímavostí zo života fakulty

Viac

veda a výskum

Veda a výskum

SvF STU ako vedúca vzdelávacia inštitúcia v SR si vytýčila ako jednu z hlavných úloh garantovanie prenosu ... Viac

Edičná činnosť

Evidencia publikačnej činnosti katedier SvF v rámci EPC STU

  Obnovená prevádzka online formulára k evidencii publikačnej činnosti S potešením ... Viac

medzinárodné aktivity

Spolupracujúce univerzity

 Belgicko  B GENT01 -  Universiteit Gent ;   Erasmus+   B LEUVEN01 ... Viac
 
© 2015 Stavebná fakulta STU v Bratislave, 

Radlinského 11, 810 05 Bratislava, tel.: +421 2 592 74+klapka, fax: +421 2 5296 7027