Prejsť na obsah
Zamestnanci

Podklad na uverejnenie príspevku na webstránke a sociálnych sieťach fakulty DOC

Tlačivo slúži ako podklad pre prípravu článkov z katedier (pracovísk) SvF na webovú stránku a sociálne siete (Facebook, Instagram) a prípadné neskoršie použitie v časopisoch Informácie SvF a Spektrum. Vyplnené tlačivo prosíme zaslať elektronicky na našu adresu (kontakty).