Prejsť na obsah
Študenti

Aktuálna ponuka

Mesto Hlohovec opäť otvára stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode mesta a získať praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru. Aktuálna ponuku stážového programu je otvorená na piatich odboroch mestského úradu. Stáž bude prebiehať v letnom semestri, v období mesiacov apríl až jún 2021. Program nie je honorovaný, benefitom je však zmysluplná práca s pridanou hodnotou v tíme skúsených odborníkov.

Vysokoškoláci majú možnosť 3 mesiace pôsobiť na niektorých z nasledujúcich šiestich oblastí:

  • Odbor stratégie
  • Odbor komunikácie a vonkajších vzťahov
  • Odbor právny a klientskych služieb
  • Odbor spoločenských služieb
  • Odbor výstavby
  • Mestské kultúrne centrum

Študenti môžu prax získať v oblasti implementácie projektov či sociálnych služieb. Môžu sa stať súčasťou právneho odboru alebo ako terénny sociálny pracovník spoznať proces priamej práce s klientom v krízových situáciách. Vítaní sú aj kreatívci so zameraním na grafický dizajn. Uplatnenie nájdu tiež študenti archívnictva, ktorí zažijú v praxi agendu registratúrneho strediska. Znalosti študentov stavebných fakúlt či verejnej správy využije úrad aj v oblasti stavebného poriadku, napríklad pri tvorbe rozhodnutí a odborných stanovísk.

Bližšie informácie nájdu študenti v priloženom plagáte a na stránke www.hlohovec.sk/kariera.html v časti Stážový program. Termín na prihlasovanie je 19. marec 2021.


Archív ponúk

Aj ty sa môžeš prihlásiť na stáž v Dynamik Holding a.s.!

VŠ stáž: pre dvoch študentov v Dynamik Holding a.s.

Miesto práce: Bratislava

Pracovná pozícia: asistent projektového manažéra na stavbu Slnečnice

Predpokladaný nástup: už v priebehu októbra 2020

Pozícia je vhodná pre: študent programu TMS/TS

Kontakt: Ing. Liliana Bieliková, HR Recruiter, personalista, +421 917 614 791, liliana.bielikova@dynamik.sk

Príloha - ďalšie informácie PDF


VŠ stáž: pre jedného študenta v Dynamik Holding a.s.

Miesto práce: Nitra

Pracovná pozícia: rozpočtár - prípravár

Predpokladaný nástup: v priebehu novembra 2020

Pozícia je vhodná pre: študent programu TMS/TS

Kontakt: Ing. Liliana Bieliková, HR Recruiter, personalista, +421 917 614 791, liliana.bielikova@dynamik.sk