Prejsť na obsah
Zamestnanci

1. Mám pozitívny výsledok testu na COVID-19 (PCR alebo Ag):

 • bezodkladne nahlásim telefonicky túto skutočnosť svojmu ošetrujúcemu lekárovi a v ďalšom sa riadim jeho pokynmi a pokynmi na stránke Sociálnej poisťovne,
 • zostávam doma v rámci karanténneho opatrenia,
 • vedúcemu pracoviska oznámim neprítomnosť na pracovisku (e-mail, telefón) a prípadné kontakty z radov zamestnancov (tie oznámim aj príslušným orgánom),
 • na Oddelenie personálne a mzdové (ďalej OPaM - alena.mareckova@stuba.sk) zašlem fotokópiu (sken) dokladu začiatku pandemickej PN. 

2. Mám príznaky respiračného ochorenia, podozrenie na ochorenie COVID-19 alebo som bol/a v kontakte s osobou pozitívne testovanou na ochorenie COVID-19:

 • zostávam doma v rámci domácej izolácie,
 • vedúceho pracoviska informujem o tejto skutočnosti a dohodnem sa na práci z domácnosti, príp. prekážke v práci,
 • pôjdem sa otestovať antigénovým testom (najskôr po 2 dňoch od kontaktu) alebo PCR testom (najskôr po 5 dňoch od kontaktu) a vzhľadom na svoj zdravotný stav kontaktujem ošetrujúceho lekára,
 • ak sa u mňa potvrdí ochorenie COVID-19, postupujem podľa bodu 1.

3. Bol/a som v kontakte s osobou, ktorá bola v kontakte s osobou pozitívne testovanou na ochorenie COVID-19:

 • ak mám príznaky respiračného ochorenia, postupujem podľa bodu 2,
 • ak nemám príznaky respiračného ochorenia, pracujem v bežnom režime a dodržiavam vo zvýšenej miere všetky hygienické opatrenia. 

Čo po skončení liečenia, karantény alebo OČR z titulu COVID-19?

 • ukončenie karantény, pandemickej PN alebo OČR oznámim vedúcemu pracoviska a na OPaM (alena.mareckova@stuba.sk) zašlem fotokópiu (sken) príslušného dokladu,
 • originál dokladov doručím poštou alebo osobne na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne,
 • ďalej dodržiavam predpísané epidemiologické pokyny a obmedzenia v kontakte so zamestnancami fakulty a preukazujem sa platnými osvedčeniami a povoleniami nariadenými Úradom verejného zdravotníctva SR. 

Zamestnanec je povinný hlásiť zamestnávateľovi existenciu pandemickej PN, OČR, prípadne karanténnych opatrení nariadených ošetrujúcim lekárom. V prípade, že komunikoval so Sociálnou poisťovňou elektronicky, prípadne ošetrujúci lekár vystavil PN, OČR na základe telefonickej diagnostiky, zasiela presnú informáciu o začiatku a konci vystavenia uvedených dokladov na: alena.mareckova@stuba.sk (prípadne printscreen oznámenia zaslaného na Sociálnu poisťovňu).