Jump to content
Department of Materials Engineering and Physics
 • GREGOROVÁ, Valéria. Využitie expanzného cementu DENKA na redukciu zmrašťovania cementových kompozitov. In Construmat 2014 - Conference about Structural Materials [elektronický zdroj] : sborník příspěvků 20. mezinárodní konference, Malenovice, ČR, 11. - 13. 6. 2014. 1.vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014, CD ROM, s. 176-182. ISBN 978-80-248-3381-1. AFC
 • GREGOROVÁ, Valéria. Účinok expanzného cementu DENKA na zmrasťovanie cementových kompozitov. In Mladá veda. Roč. 2, č. 2 - jún (2014), s. 45-53. ISSN 1339-3189. ADF
 • GREGOROVÁ, Valéria. Odpadový polystyrén ako plnivo do ľahkých betónov. In Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : 24rd Annual PhD Student Conference on Architecture and Construction Engineering, Building Materials, Structural Engineering, Water and Environmental Engineering, Transportation Engineering, Surveying, Geodesy, and Applied Mathematics. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014, CD-ROM, s. 325-331. ISBN 978-80-227-4301-3. AFD
 • GREGOROVÁ, Valéria. Vplyv recyklovaného polystyrénu ako plniva do ľahkých betónov na ich fyzikálne a tepelno-fyzikálne vlastnosti. In Mladá veda. Roč. 2, č. 3 (2014), s. 99-105. ISSN 1339-3189. ADF
 • GREGOROVÁ, Valéria. The Influence of Expansion Additive on Shrinkage of Cement Composites. In ATF 2014 [elektronický zdroj] : e-book of reviewed papers. 3nd Conference on Building Physics and Applied Technology in Architecture and Building Structures, Vienna, Austria, 6. - 7. 5. 2014. 1. vyd. Viedeň : TGM - Federal Institute of Technology, 2014, CD-ROM, s. 254-259. ISBN 978-3-200-03644-4. AFC
 • HURTOŠOVÁ, Zuzana - ŠVEDA, Mikuláš. Vplyv prísady Vuppor na tehliarsky črep získaný na báze sprašových sedimentov. In Construmat 2014 - Conference about Structural Materials [elektronický zdroj] : sborník příspěvků 20. mezinárodní konference, Malenovice, ČR, 11. - 13. 6. 2014. 1.vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014, CD ROM, s. 319-325. ISBN 978-80-248-3381-1. AFC
 • JANÍK, Branislav - ŠVEDA, Mikuláš. Melasa a jej využitie v tehliarskom priemysle. In RECYCLING 2014. Možnosti a perspektívy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin : sborník přednášek 19. ročníku konference, Brno, ČR, 13. - 14. 3. 2014. 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2014, S. 104-111. ISBN 978-80-214-4866-7. AFC
 • JANÍK, Branislav - ŠVEDA, Mikuláš. Utilization of waste from the food Industry in the manufacture of brick products. In 18th Conference on Environment and Mineral Processing - Part I. : Proceedings, Ostrava, ČR, 29. - 31. 5. 2014. 1. vyd. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2014, S. 63-68. ISBN 978-80-248-3426-9. AFC
 • JANÍK, Branislav - ŠVEDA, Mikuláš. Chemical addive Vuppor as a replacement for sawdust in the manufacture of brick products. In Proceedings of the Second International Conference for PhD Students in Civil Engineering and Architecture [elektronický zdroj] : Building the community of young researchers : International Conference for PhD Students in Civil Engineering and Architecture, 10-13 December 2014, Cluj-Napoca, Rumunsko. 1. vyd. Cluj-Napoca : U.T.PRESS, 2014, USB kľúč, s. 365-371. ISSN 2392-9715. AFC
 • KERESTÚR, Matej - ŠVEDA, Mikuláš. Vplyv odpadov na báze bentonitov a zeolitov na mrazuvzdornosť pálenej krytiny. In Construmat 2014 - Conference about Structural Materials [elektronický zdroj] : sborník příspěvků 20. mezinárodní konference, Malenovice, ČR, 11. - 13. 6. 2014. 1.vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014, CD ROM, s. 309-314. ISBN 978-80-248-3381-1. AFC
 • KMECOVÁ, Veronika - ŠTEFUNKOVÁ, Zuzana. Effect of Basalt Powder on Workability and Initial Strength of Cement Mortar. In Journal of Civil Engineering and Architecture Research. Vol. 1, no. 4 (2014), s. 260-267. ISSN 2333-911X. ADE
 • KORMANÍK, Michal - UŽÁKOVÁ, Michaela - PAVLÍK, Vladimír. Odolnosť vápenných mált na báze vápna proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu. In Construmat 2014 - Conference about Structural Materials [elektronický zdroj] : sborník příspěvků 20. mezinárodní konference, Malenovice, ČR, 11. - 13. 6. 2014. 1.vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014, CD ROM, s. 235-240. ISBN 978-80-248-3381-1. AFC
 • KORMANÍK, Michal. Vplyv prostredia na vápenné malty s prídavkom cementu a popolčeka. In Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : 24rd Annual PhD Student Conference on Architecture and Construction Engineering, Building Materials, Structural Engineering, Water and Environmental Engineering, Transportation Engineering, Surveying, Geodesy, and Applied Mathematics. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014, CD-ROM, s. 349-354. ISBN 978-80-227-4301-3. AFD
 • KORMANÍK, Michal. Influence of the Environment on the Initial Properties of Lime Mortar with Addition of Cement and/or Fly Ash. In ATF 2014 [elektronický zdroj] : e-book of reviewed papers. 3nd Conference on Building Physics and Applied Technology in Architecture and Building Structures, Vienna, Austria, 6. - 7. 5. 2014. 1. vyd. Viedeň : TGM - Federal Institute of Technology, 2014, CD-ROM, s. 260-263. ISBN 978-3-200-03644-4. AFC
 • LEDEREROVÁ, Miriam. Využitie odpadov na báze minerálnych prímesí a ich vplyv na vlastnosti cementových kompozitov. In RECYCLING 2014. Možnosti a perspektívy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin : sborník přednášek 19. ročníku konference, Brno, ČR, 13. - 14. 3. 2014. 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2014, S. 114-118. ISBN 978-80-214-4866-7. AFC
 • LEDEREROVÁ, Miriam. Recyklované stavebné materiály - stav a možnosti ďalšieho rozvoja. In Construmat 2014 - Conference about Structural Materials [elektronický zdroj] : sborník příspěvků 20. mezinárodní konference, Malenovice, ČR, 11. - 13. 6. 2014. 1.vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014, CD ROM, s. 298-303. ISBN 978-80-248-3381-1. AFC
 • LEDEREROVÁ, Miriam. Nanomaterials, nanocomposites and their potential uses in construction. In CTM 2014 - Construction Technology and Management [elektronický zdroj] : proceedings International scientific conference. Bratislava, SR, 9. - 11. 9. 2014. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014, CD ROM, s. 309-314. ISBN 978-80-227-4243-6. AFD
 • LEDEREROVÁ, Miriam. Impact of concrete recycled materials on some properties of concrete. In Advanced Materials Research : EnviBUILD Buildings and Environment 2013. International Conference, Bratislava, SR, 17. 10. 2013. Vol. 899, (2014), s. 399-402. ISSN 1022-6680. AFB
 • LUKOVIČOVÁ, Jozefa - PAVLENDOVÁ, Gabriela - UNČÍK, Stanislav. Experimental Determination of Hygrothermal Parameters of Historical Bricks. In Sanace a rekonstrukce staveb 2014 a CRRB - 16th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings : sborník odborných příspěvků a abstraktů. Brno, ČR, 5. - 6. 11. 2014. 1. vyd. Praha : Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2014, S. 159. ISBN 978-80-02-02539-9. AFG
 • LUKOVIČOVÁ, Jozefa - PAVLENDOVÁ, Gabriela - UNČÍK, Stanislav. Inverse Estimated Temperature and Moisture Dependent Thermophysical Properties of Building Porous Materials. In Sanace a rekonstrukce staveb 2014 a CRRB - 16th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings : sborník odborných příspěvků a abstraktů. Brno, ČR, 5. - 6. 11. 2014. 1. vyd. Praha : Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2014, S. 159. ISBN 978-80-02-02539-9. AFG
 • MATULOVÁ, Katarína - UNČÍK, Stanislav. Effect of Shrinkage Reducing Admixtures (SRA) on Selected Properties of Cement Mortars. In Journal of Civil Engineering and Architecture Research. Vol. 1, no. 4 (2014), s. 278-282. ISSN 2333-911X. ADE
 • MATULOVÁ, Katarína. Vývoj materiálov na báze hydraulických spojív - najpoužívanejších materiálov na svete. In Mladá veda. Roč. 2, č. 2 - jún (2014), s. 54-60. ISSN 1339-3189. ADF
 • MATULOVÁ, Katarína - ŠTEFUNKOVÁ, Zuzana. Vplyv vybraných prímesí na vlastnosti cementových mált. In Construmat 2014 - Conference about Structural Materials [elektronický zdroj] : sborník příspěvků 20. mezinárodní konference, Malenovice, ČR, 11. - 13. 6. 2014. 1.vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014, CD ROM, s. 189-195. ISBN 978-80-248-3381-1. AFC
 • MATULOVÁ, Katarína. Ovplyvňovanie zmrašťovania cementových mált vybranými prímesami a prísadymi. In Juniorstav 2014 [elektronický zdroj] : 16. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno, ČR, 30. 1. 2014. 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2014, CD ROM, [7] s. ISBN 978-80-214-4851-3. AFC
 • MATULOVÁ, Katarína. Vplyv expanzných prímesí a zmrašťovanie redukujúcej prísady na vlastnosti cementových mált. In Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : 24rd Annual PhD Student Conference on Architecture and Construction Engineering, Building Materials, Structural Engineering, Water and Environmental Engineering, Transportation Engineering, Surveying, Geodesy, and Applied Mathematics. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014, CD-ROM, s. 362-367. ISBN 978-80-227-4301-3. AFD
 • MATULOVÁ, Katarína. Porovnanie vplyvu vybraných prímesí a prísady na zmrašťovanie a ďalšie vlastnosti cementových mált. In Mladá veda. Roč. 2, č. 3 (2014), s. 70-79. ISSN 1339-3189. ADF
 • MATULOVÁ, Katarína - UNČÍK, Stanislav. Effect of Shrinkage-Reducing Admixtures on Self-Compacting Cement Mortars. In ATF 2014 [elektronický zdroj] : e-book of reviewed papers. 3nd Conference on Building Physics and Applied Technology in Architecture and Building Structures, Vienna, Austria, 6. - 7. 5. 2014. 1. vyd. Viedeň : TGM - Federal Institute of Technology, 2014, CD-ROM, s. 264-268. ISBN 978-3-200-03644-4. AFC
 • PAVLÍK, Vladimír - UŽÁKOVÁ, Michaela - KORMANÍK, Michal. Influence of fly ash and zeolite dust on the properties of lime mortars. In 18th Conference on Environment and Mineral Processing - Part I. : Proceedings, Ostrava, ČR, 29. - 31. 5. 2014. 1. vyd. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2014, S. 143-150. ISBN 978-80-248-3426-9. AFC
 • SOKOLÁŘ, Radomír - VODOVÁ, Lucie - ŠVEDA, Mikuláš. Limestone sludge in the brick body. In Advanced Materials Research : 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products, ICEBMP 2014, Černá Hora, ČR, 3. - 5. 6. 2014. Vol. 1000, (2014), s. 158-161. ISSN 1022-6680. AFC
  Ohlasy:
  [1] Ondruška, Ján - Trnovcová, Viera - Štubna, Igor - Podoba, Rudolf. DC conductivity of ceramics with calcite waste in the temperature range 20 1050°C. In Ceramics Silikaty, 2015, Vol. 59, no. 2, pp. 176-180. ISSN 0862-5468., SCOPUS
  [1] MUÑOZ V., P. - MORALES O., M. P. - LETELIER G., V. - MENDÍVIL G., M. A. Fired clay bricks made by adding wastes: Assessment of the impact on physical, mechanical and thermal properties. In Construction and Building Materials, 2016, 125, pp. 241-252. ISSN 0950-0618., SCOPUS
 • STRUHÁROVÁ, Alena - UNČÍK, Stanislav - BALKOVIC, Svetozár - HLAVINKOVÁ, Mária. Influence of fluidized fly ash on the selected physical-mechanical properties of the autoclaved aerated concrete. In Advanced Materials Research : EnviBUILD Buildings and Environment 2013. International Conference, Bratislava, SR, 17. 10. 2013. Vol. 899, (2014), s. 409-414. ISSN 1022-6680. AFB
 • STRUHÁROVÁ, Alena. Fluid fly ash and its effect on the selected physical-mechanical properties of the autoclaved aerated concrete. In CTM 2014 - Construction Technology and Management [elektronický zdroj] : proceedings International scientific conference. Bratislava, SR, 9. - 11. 9. 2014. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014, CD ROM, s. 433-439. ISBN 978-80-227-4243-6. AFD
 • STRUHÁROVÁ, Alena. Účinnosť hydrofobizácie na vlhké pórobetónové murivo. In Construmat 2014 - Conference about Structural Materials [elektronický zdroj] : sborník příspěvků 20. mezinárodní konference, Malenovice, ČR, 11. - 13. 6. 2014. 1.vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014, CD ROM, s. 353-361. ISBN 978-80-248-3381-1. AFC
 • STRUHÁROVÁ, Alena. Influence grouting method on the safeguard of autoclaved aerated concrete masonry. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2014 : sborník recenzovaných příspěvků konference. 1. vyd. Brno : VUT v Brně, 2014, S. 245-249. ISBN 978-80-214-5032-5. AFC
 • STRUHÁROVÁ, Alena. Chemical grouting method and its effectiveness for protection of autoclaved aerated concrete masonry. In Advanced Materials Research : 15th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building, CRRB 2013, Praha, ČR, 14. - 15. 11. 2013. Vol. 923, (2014), s. 112-116. ISSN 1022-6680. AFC
 • ŠTEFUNKOVÁ, Zuzana. Corrosion of cement composites caused by solutions of ammonium nitrate. In Construmat 2014 - Conference about Structural Materials [elektronický zdroj] : sborník příspěvků 20. mezinárodní konference, Malenovice, ČR, 11. - 13. 6. 2014. 1.vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014, CD-ROM, s. 183-188. ISBN 978-80-248-3381-1. AFC
 • ŠTEFUNKOVÁ, Zuzana - KMECOVÁ, Veronika. Vplyv roztokov dusičnanu amónneho na cementové pasty. In Vidiecke stavby v európskych regiónoch II [elektronický zdroj] : Zborník recenzovaných vedeckých prác. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014, CD ROM, s. 85-90. ISBN 978-80-552-1242-5. AED
 • ŠVEDA, Mikuláš - JANÍK, Branislav. Zníženie výrobných nákladov v tehliarskom závode aplikáciou prísady Vuppor. In Construmat 2014 - Conference about Structural Materials [elektronický zdroj] : sborník příspěvků 20. mezinárodní konference, Malenovice, ČR, 11. - 13. 6. 2014. 1.vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014, CD ROM, s. 339-346. ISBN 978-80-248-3381-1. AFC
 • ŠVEDA, Mikuláš - SOKOLÁŘ, Radomír. Correlation Relationships between Properties of Brick Body and their Use in Building Practice. In Advanced Materials Research : EnviBUILD Buildings and Environment 2013. International Conference, Bratislava, SR, 17. 10. 2013. Vol. 899, (2014), s. 393-398. ISSN 1022-6680. AFB
 • ŠVEDA, Mikuláš. Improving the Thermal Insulation Properties of Brick Products Using Chemical Additive Vuppor. In Advanced Materials Research : EnviBUILD Buildings and Environment 2013. International Conference, Bratislava, SR, 17. 10. 2013. Vol. 899, (2014), s. 403-408. ISSN 1022-6680. AFB
 • UNČÍK, Stanislav - MATULOVÁ, Katarína - PAVLENDOVÁ, Gabriela. Vplyv prísad redukujúcich zmrašťovanie na vlastnosti betónu. In Betonárske dni 2014 a 5. post kongresové kolokvium SNK fib : zborník prednášok. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014, s. 201-206. ISBN 978-80-8076-114-1. AFD
 • UŽÁKOVÁ, Michaela - PAVLÍK, Vladimír - KORMANÍK, Michal - LEDEREROVÁ, Miriam. Properties of lime-pozzolan mortars with zeolite and fly ash addition. In Construmat 2014 - Conference about Structural Materials [elektronický zdroj] : sborník příspěvků 20. mezinárodní konference, Malenovice, ČR, 11. - 13. 6. 2014. 1.vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014, CD ROM, s. 221-227. ISBN 978-80-248-3381-1. AFC
 • UŽÁKOVÁ, Michaela. Properties of Lime-Based Mortars, in Depends on the Kind of used Pozzolan Admixture. In ATF 2014 [elektronický zdroj] : e-book of reviewed papers. 3nd Conference on Building Physics and Applied Technology in Architecture and Building Structures, Vienna, Austria, 6. - 7. 5. 2014. 1. vyd. Viedeň : TGM - Federal Institute of Technology, 2014, CD ROM, s. 269-272. ISBN 978-3-200-03644-4. AFC