Jump to content
Department of Material Engineering

The department provides teaching of the following subjects of bachelor study programs:

Názov predmetu

P   – povinný

PV – povinne voliteľný

Študijný program

Garant

Prednášajúci

Cvičiaci

Stavebné materiály (P)

B-IKD - (denná prezenčná), 1. semester
B-STOP - (denná prezenčná), 1. semester
B-VSH - (denná prezenčná), 1. semester

B-PSA - (denná prezenčná), 5. semester

 prof. Ing. M. Šveda, PhD.

prof. Ing. M. Šveda, PhD

Ing. M. Ledererová, PhD.

Ing. A. Struhárová, PhD.

Ing. Z. Štefunková, PhD.

Ing. V. Gregorová

Stavebné materiály I, II (P)

B-TMS - (denná prezenčná), 2. a 4.semester

 prof. Ing. M. Šveda, PhD.

prof. Ing. M. Šveda, PhD

Ing. M. Ledererová, PhD.

Ing. A. Struhárová, PhD.

Ing. Z. Štefunková, PhD.

Ing. V. Gregorová

Stavebná chémia I (P)

B-PSA - (denná prezenčná), 1. semester

B-TMS - (denná prezenčná), 1. semester

 doc. Ing. V. Pavlík, PhD.

doc. Ing. V. Pavlík, PhD.

doc. Ing. V. Pavlík, PhD.

Ing. A. Struhárová, PhD.

Ing. Z. Štefunková, PhD.

Ing. V. Gregorová

Ing. A. Daubnerová

Izolácie (PV)

B-TMS - (denná prezenčná), 4. semester

 prof. Ing. M. Šveda, PhD

Ing. M. Ledererová, PhD.

Ing. M. Ledererová, PhD.

Montované stavby (PV)

B-TMS - (denná prezenčná), 6. semester

 prof. Ing. S. Unčík, PhD.

Ing. A. Struhárová, PhD.

Ing. A. Struhárová, PhD.

Building Materials (P)

B-CE - (denná prezenčná), 1. semester

 prof. Ing. S. Unčík, PhD.

doc. Ing. V. Pavlík, PhD.

doc. Ing. V. Pavlík, PhD.

Concrete Technology (P)

B-CE - (denná prezenčná), 4. semester

 prof. Ing. S. Unčík, PhD.

prof. Ing. S. Unčík, PhD.

doc. Ing. V. Pavlík, PhD.


The department provides teaching of the following subjects of engineer study programs:

Názov predmetu

P   – povinný

PV – povinne voliteľný

Študijný program

Garant

Prednášajúci

Cvičiaci

Technológia betónu I (P)

I- TS - (denná prezenčná), 1. semester

 prof. Ing. S. Unčík, PhD.

prof. Ing. S. Unčík, PhD.

Ing. Z. Štefunková, PhD.

Skúšobnictvo (P)

I- TS - (denná prezenčná), 3. semester

 prof. Ing. S. Unčík, PhD.

Ing. M. Ledererová, PhD.

Ing. M. Ledererová, PhD.

Keramika (PV)

I- TS - (denná prezenčná), 1. semester

 prof. Ing. M. Šveda, PhD.

Ing. Z. Štefunková, PhD.

Ing. M. Ledererová, PhD.

Ing. Z. Štefunková, PhD.

Ľahké betóny (PV)

I- TS - (denná prezenčná), 1. semester

 prof. Ing. S. Unčík, PhD.

Ing. A. Struhárová, PhD.

Ing. A. Struhárová, PhD.

Technológia stavebných dielcov (PV)

I- TS - (denná prezenčná), 2. semester

 prof. Ing. S. Unčík, PhD.

prof. Ing. S. Unčík, PhD.

prof. Ing. S. Unčík, PhD.

Ing. A. Daubnerová

Technológia betónu II (PV)

I- TS - (denná prezenčná), 3. semester

 prof. Ing. S. Unčík, PhD.

prof. Ing. S. Unčík, PhD.

Ing. Z. Štefunková, PhD.

Technologický projekt I, II (PV)

I- TS - (denná prezenčná), 3. a 4. semester

 prof. Ing. S. Unčík, PhD.

prof. Ing. S. Unčík, PhD.

prof. Ing. S. Unčík, PhD.

Malty (PV)

I- TS - (denná prezenčná), 4. semester

 prof. Ing. S. Unčík, PhD.

Ing. M. Ledererová, PhD.

Ing. Z. Štefunková, PhD.

Ing. Z. Štefunková, PhD.

Maltoviny (PV)

I- TS - (denná prezenčná), 1. semester

 doc. Ing. V. Pavlík, PhD.

doc. Ing. V. Pavlík, PhD.

doc. Ing. V. Pavlík, PhD.

Štruktúra stavebných materiálov (PV)

I- TS - (denná prezenčná), 1. semester

 doc. Ing. V. Pavlík, PhD.

doc. Ing. V. Pavlík, PhD.

doc. Ing. V. Pavlík, PhD.

Diplomová práca (P)

I- TS - (denná prezenčná), 4. semester

 prof. Ing. J. Gašparík, PhD.

-

prof. Ing. M. Šveda, PhD.

prof. Ing. S. Unčík, PhD.

doc. Ing. V. Pavlík, PhD.

Ing. M. Ledererová, PhD.

Ing. A. Struhárová, PhD.

Ing. Z. Štefunková, PhD.