Prejsť na obsah
Katedra fyziky

Výuka

 • základných kurzov fyziky na bakalárskom stupni pre väčšinu študijných programov
 • na doktorandskom stupni niektoré predmety, napr.
  • Transportné procesy v pórovitých materiáloch
  • Fyzikálne princípy merania

Vedecko-výskumná činnosť katedry

 • experimentálna a teoretická  analýza prenosu a akumulácie tepla, viacfázovej vlhkosti a chemických látok v poréznych materiáloch
 • štúdium mechanických vlastností stavebných materiálov
 • prenos solí a rádionuklidov v poréznych materiáloch
 • optické a termodynamické vlastnosti materiálov a stavebných prvkov
 • inverzné modelovanie transportu tepla a vlhkosti
 • oblasť akustiky a spracovania signálu