Prejsť na obsah
Katedra fyziky

Začiatky katedry siahajú do roku 1939, keď vznikol Ústav technickej fyziky na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT). Jeho zakladateľom bol prof. Dionýz Ilkovič. V roku 1950 Ústav technickej fyziky zmenil názov na Katedru fyziky ako súčasť Fakulty strojného a elektrotechnického inžinierstva SVŠT. Po dokončení výškovej budovy Stavebnej fakulty v roku 1976 časť pracovníkov tejto katedry prešla na novovzniknutú Katedru teoretickej­ a stavebnej­ fyziky­ a technických zariadení budov na Stavebnej fakulte. Celé obdobie existencie tejto katedry viedol oddelenie teoretickej fyziky doc. Jaroslav Kotleba vo funkcii zástupcu vedúceho katedry. V roku 1994 vznikla samostatná Katedra fyziky na Stavebnej fakulte. Jej prvým vedúcim sa stal prof. Jozef Zámečník, v roku 2000 prevzal funkciu vedúceho doc. Juraj Veselský, po ňom počas rokov 2006 – 2017 katedru viedla doc. Jozefa Lukovičová a od roku 2017 katedru vedie prof. Igor Medveď. Zreteľnú stopu, najmä v oblasti teórie vyučovania fyziky, na katedre zanechal prof. Ivan Baník.