Prejsť na obsah
Katedra fyziky
Cena

Meno,

priezvisko

Roč.

Stup.

Štud.

prog.

Názov práce

Vedúci práce

1

Jana Maslová

Miriama Oravcová

1.

1.

1. GAK

Marťanský kalendár

Prezentácia

RNDr. Peter Šín, PhD.

2

Lenka Kabátová

Kristína Ferechová

2.

2.

1. STOP Biomasa Doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.

3

Kristína Bytčánková

Marek Mrva

Juraj Kremser

Jozef Hnitka

2.

2.

2.

2.

1. STOP Využitie slnečnej energie Doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.

4

René Vlkolínský

Ivan Vavrík

2.

1.

1. TMS Ultrazvuk a jeho využitie Doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.

5

Šimon Stredák

Michal Čuha

Richard Timura

Andrej Šedivý

2.

1.

1.

1.

1.

TMS

PSA

PSA

PSA

Zaujímavé pohony lodí Doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.

LF

Martin Bulín

Simona Bogárová

3.

3.

1. VSVH Hydroenergetický potenciál Doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.

Martina Beláková

Peter Varga

Dominika Lukačovičová

2. 

2. 

2. 

1. STOP Geotermána energia Doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.

Jozef Lupták

Adam Slezák

Kristína Némethová

2. 

1. 

1.

1. TMS Fyzika v športe Doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.

Dominik Hátaš

Lucia Miškovičová

Monika Mihokóvá

3. 

1. 

1. 

1.  TMS Zvuková izolácia Doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.
Marta Džoganová 1.  1.  PSA Energia a ako sa s ňou stretávame Doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.

Samuel Fila

Lukáš Skaloš

Ján Pecka

2.

1. 

1. 

1.  TMS PSA Svetelný smog Doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.

Martin Pavuček

Marek Šutúš

Jakub Polák

2. 1.

PSA

VSVH

Hydraulika v praxi Doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.

Jaroslav Prokop

Peter Leško

1. 1.

PSA

VSVH

Minulosť, prítomnosť a budúcnosť jadrovej energetiky

Doc. Ing. Marian Kubliha, PhD. 

Predseda prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD. extrený člen / bývalý člen KFYZ
Členovia prof Ivan Baník, PhD. KFYZ
RNDr. MáriaMinárová, PhD. KMDG
RNDr. Oľga Koronthalyova ÚSTARCH SAV
Tajmoník Ing. Karol Bínek KKPS

Prepojenie na Slovenskú organizáciu pre vesmírne aktivity (SOSA) nájdete na http://sosa.sk/