Prejsť na obsah
Katedra fyziky
Cena

Meno, priezvisko, tituly

Roč. Stup. Štud. progr. Názov práce Vedúci práce

1

Anna Šturmová

Mária Šašalová

Matej Dudlák

1.

1.

1.

1.

1.

1.

PSA

PSA

PSA

Hologramy a ako na ne

Prezentácia

RNDr. Peter Šín, PhD.

2

Adam Medovarský

Patrik Šabík

Ľuboslav Šavel

1.

1.

1.

1.

1.

1.

IKD

IKD

IKD

Zvuk, ako nás baví Doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.

3

Zábojníková Michaela

Trudič Peter

1.

1.

1.

1.

PSA

PSA

Transparentné tepelné izolácie vo fyzike budov Ing. Miroslav Čekon, PhD.

Raghad Awad

Patrik Hybeľ

Marcel Malinčík

1.

1.

2.

1.

1.

1.

CE

CE

CE

Tesla a jeho objavy Mgr. Michal Kopčok
Nora Blažová 2. 1. TMS Elektroinštalácia v dome Doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.

Diana Bieliková

Karolína Nováková

2. 

2.

1.

1.

TMS

TMS

Z Elektrárne až do zásuvky  Doc. Ing. Gabriela Pavlenodvá, PhD.

Lucia Giláňová 

Kristína Balášková

1.

1.

1.

1.

TMS

TMS

Faraday a elektromotory Doc. Ing Gabriela Pavlendová, PhD.

Karolína Gábrišová 

Pavlína Bresťáková

1.

1.

1.

1.

PSA

PSA

Tepelná účinnosť materiálov na báze kartónu Ing Miroslav Čekon, PhD.

Simona Grichová

Viktória Hegedušová

1.

1.

1.

1.

PSA

PSA

Solárna energia v stenách budov Ing. Miroslav Čekon, PhD.

Odborná komisia sekcie Fyzika v stavebníctve

Funkcia  Tituly, meno, priezvisko Organizácia/katedra
Predseda Doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD. KFYZ
Členovia RNDr. Mária Minárová, PhD. KMDG
prom. fyz. Oľga Koronthályová, CSc. externý člen
Ing. Daniel Urbán, PhD. KFYZ
Tajomník Ing. Zuzana Németová KVHK