Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva a fyziky

Zlúčenie Katedry materiálového inžinierstva a Katedry fyziky

Oznamujeme, že od 1.1.2021 došlo k splynutiu Katedry materiálového inžinierstva a Katedry fyziky do novozriadenej katedry s názvom Katedra materiálového inžinierstva a fyziky (KMIF).

Prvé miesto nášho študenta na medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii 2021 v Ostrave:

Náš študent Bc. Tomáš Dilik sa vo štvrtok 20.5.2021 umiestnil na prvom mieste v kategórii "05 MI - Materiálové inžinýrství" na medzinárovnej študentskej vedeckej konferencii na Fakulte stavební VŠB-TU v Ostrave, kde prezentoval "Metódy zlepšovania hygroskopických a tepelno-technických vlastností hlinených omietok" pod vedením Ing. Valérie Gregorovej, PhD.. Týmto úspešne reprezentoval nielen našu katedru ale aj celú fakultu, čím prispel k tomu, že v rebríčku úspešnosti univerzít sme dosiahli prvú priečku. Gratulujeme!
Viac informácií môžete nájsť tu.


Spoluorganizujeme nasledovné konferencie: