Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V rámci dištančného (online) spôsobu výučby v akademickom roku 2020/2021 ponúkame vybrané prednášky našej fakulty aj verejnosti. Na príslušnú prednášku sa pripojíte v čase jej konania kliknutím na názov.

Informácie zverejníme v krátkom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Dátum Čas Názov Anotácia, zodpovedná osoba

NOVEMBER 2020

UTOROK
3.11.2020 17.00-18.30

Súčasné trendy v architektúre a dizajne

Prednášky architektov z praxe o ich skúsenostiach a princípoch navrhovania (Ing. Filip Bránický, PhD.)
STREDA
4.11.2020 11.00-12.30 Čo s dažďovou vodou?

Odvodnenie striech, využitie zrážkovej vody, vsakovacie systémy (doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.)
4.11.2020 12.00-13.30 Dejiny architektúry a umenia Funkcionalizmus, Bauhaus a architektúra 20. storočia (Ing. arch. Eva Borecká, PhD.)
4.11.2020 13.00-14.30 Sopky a zemetrasenia Informácie o uvedených dynamických javoch a ich vplyve na stavebnú činnosť (doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.)
4.11.2020 13.00-14.30 Humanizácia a revitalizácia arch. prostredia Revitalizácia verejných priestorov na Slovensku a vo svete, princípy premeny na udržateľné a príjemné prostredie (Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD., Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.)
4.11.2020 17.00-18.30 Dejiny stavby miest a obcí Minulosť, ale aj budúcnosť svetových metropol (Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD./Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD./doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.)
ŠTVRTOK
5.11.2020 15.00-16.30 Spôsoby zabezpečenia zosuvov Sanácia zosuvov na konkrétnych prípadoch z praxe (doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.)
PONDELOK
9.11.2020 13.00-14.30 Je vetranie vnútorných priestorov dôležité? Nútené vetranie. Centrálne a decentrálne vetranie obytných objektov. Zostavy vzduchotechnických jednotiek (doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.)
9.11.2020 18.30-20.00 Mosty v Bratislave História a technológie ich výstavby (doc. Ing. Peter Paulík, PhD.)
UTOROK
10.11.2020 10.00-10.45 Energia a ako sa s ňou stretávame Energia je jeden z najčastejšie citovaných pojmov vo fyzike - prednáška s experimentom na záver (doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.)
10.11.2020 17.00-18.30 Súčasné trendy v architektúre a dizajne Prednášky architektov z praxe o ich skúsenostiach a princípoch navrhovania (Ing. Filip Bránický, PhD.)
STREDA
11.11.2020 11.00-12.30 Zásobovanie budov plynom Verejné plynovody, zásobovanie budov plynom, navrhovanie pripojovacích plynovodov (doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.)
11.11.2020 13.00-14.30 Zosuvy pôdy a ohrozenie stavieb Fenomén zosuvov a konkrétne prípady z praxe (poruchy, ohrozenie stavieb, sanácie), doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
11.11.2020 12.00-13.30 Dejiny architektúry a umenia Funkcionalizmus, Bauhaus a architektúra 20. storočia (Ing. arch. Eva Borecká, PhD.)
11.11.2020 13.00-14.30 Humanizácia a revitalizácia arch. prostredia Revitalizácia verejných priestorov na Slovensku a vo svete, princípy premeny na udržateľné a príjemné prostredie (Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD., Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.)
11.11.2020 17.00-18.30 Dejiny stavby miest a obcí Minulosť, ale aj budúcnosť svetových metropol (Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD./Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD./doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.)
PONDELOK
16.11.2020 13.00-14.30 Strojovňa vzduchotechniky - srdce, ktoré nie je vidieť, ale jej prítomnosť vnímame pri každom nádychu Strojovne vzduchotechniky. Stavebné a dispozičné požiadavky (doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.)
16.11.2020 18.30-20.00 Technológie výstavby bet. mostov Pevná skruž, výsuvná skruž a vysúvanie (doc. Ing. Peter Paulík, PhD.)
STREDA
18.11.2020 11.00-12.30 Plynové zariadenia v budovách Plynové spotrebiče, odvod spalín, plynovody v budovách (doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.)
18.11.2020 12.00-13.30 Dejiny architektúry a umenia Funkcionalizmus, Bauhaus a architektúra 20. storočia (Ing. arch. Eva Borecká, PhD.)
18.11.2020 13.00-14.30 Humanizácia a revitalizácia arch. prostredia Revitalizácia verejných priestorov na Slovensku a vo svete, princípy premeny na udržateľné a príjemné prostredie (Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD., Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.)
18.11.2020 14.00-16.00 Technológia renovácií stavieb Brnianske vily - prehliadka stavieb troch vybraných medzivojnových víl (doc. Ing. Oto Makýš, PhD.)
18.11.2020 17.00-18.30 Dejiny stavby miest a obcí Minulosť, ale aj budúcnosť svetových metropol (Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD./Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD./doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.)
PONDELOK
23.11.2020 13.00-14.30 Čo sa deje so vzduchom po jeho vyústení z potrubia do miestnosti Prúdenie vzduchu vo vetranom priestore. Koncové prvky vzduchotechnickej sústavy (nasávacie, výfukové, distribučné prvky), doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.
23.11.2020 18.30-20.00 Technológie výstavby bet. mostov Letmá betonáž a letmá montáž (doc. Ing. Peter Paulík, PhD.)
UTOROK
24.11.2020 17.00-18.30 Súčasné trendy v architektúre a dizajne Prednášky architektov z praxe o ich skúsenostiach a princípoch navrhovania (Ing. Filip Bránický, PhD.)
STREDA
25.11.2020 11.00-12.30 Ako správne viesť inštalácie v budovách Ako vedieme potrubia vodovodu, kanalizácie a plynovodu v budovách, aby ich "nebolo vidieť"... (šachty, podhľady, kanály, predstenové konštrukcie a pod.), doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
25.11.2020 12.00-13.30 Dejiny architektúry a umenia Funkcionalizmus, Bauhaus a architektúra 20. storočia (Ing. arch. Eva Borecká, PhD.)
25.11.2020 13.00-14.30 Humanizácia a revitalizácia arch. prostredia Revitalizácia verejných priestorov na Slovensku a vo svete, princípy premeny na udržateľné a príjemné prostredie (Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD., Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.)
25.11.2020 17.00-18.30 Dejiny stavby miest a obcí Minulosť, ale aj budúcnosť svetových metropol (Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD./Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD./doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.)
PONDELOK
30.11.2020 13.00-14.30 Vzduchová turistika od strojovne až po poslednú výustku Prúdenie vzduchu potrubím. Vzduchovody a ich časti. Dimenzovanie potrubnej siete (doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.)
30.11.2020 18.30-20.00 Technológie výstavby bet. mostov Oblúkové mosty, hydraulické systémy (doc. Ing. Peter Paulík, PhD.)

DECEMBER 2020

UTOROK
1.12.2020 14.00-15.00 Technológia renovácií stavieb Kaštieľ v Malackách a Krypty pod františkánskym kostolom (doc. Ing. Oto Makýš, PhD.)
1.12.2020 17.00-18.30 Súčasné trendy v architektúre a dizajne Prednášky architektov z praxe o ich skúsenostiach a princípoch navrhovania (Ing. Filip Bránický, PhD.)
STREDA
2.12.2020 12.00-13.30 Dejiny architektúry a umenia Funkcionalizmus, Bauhaus a architektúra 20. storočia (Ing. arch. Eva Borecká, PhD.)
2.12.2020 13.00-14.30 Humanizácia a revitalizácia arch. prostredia Revitalizácia verejných priestorov na Slovensku a vo svete, princípy premeny na udržateľné a príjemné prostredie (Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD., Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.)
2.12.2020 17.00-18.30 Dejiny stavby miest a obcí Minulosť, ale aj budúcnosť svetových metropol (Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD./Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD./doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.)
PIATOK
4.12.2020 9.00-12.00 Dni technológie obnovy pamiatok 2020 Exaktná rekonštrukcia drevenice - časť 2, obnova drevostavby na príklade pamiatkovo chránenej tatranskej vily, účinok podrezávania na zavlhnutie budov (doc. Ing. Oto Makýš, PhD., Ing. Patrik Šťastný)
PONDELOK
7.12.2020 13.00-14.30 Čím vetrať? Jednotkové vetracie zariadenia (doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.)
7.12.2020 18.30-20.00 Technológie výstavby bet. mostov Zavesené a visuté mosty (doc. Ing. Peter Paulík, PhD.)
UTOROK
8.12.2020 17.00-18.30 Súčasné trendy v architektúre a dizajne Prednášky architektov z praxe o ich skúsenostiach a princípoch navrhovania (Ing. Filip Bránický, PhD.)
STREDA
9.12.2020 12.00-13.30 Dejiny architektúry a umenia Funkcionalizmus, Bauhaus a architektúra 20. storočia (Ing. arch. Eva Borecká, PhD.)
9.12.2020 13.00-14.30 Humanizácia a revitalizácia arch. prostredia Revitalizácia verejných priestorov na Slovensku a vo svete, princípy premeny na udržateľné a príjemné prostredie (Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD., Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.)
9.12.2020 17.00-18.30 Dejiny stavby miest a obcí Minulosť, ale aj budúcnosť svetových metropol (Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD./Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD./doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.)
UTOROK
15.12.2020 17.00-18.30 Súčasné trendy v architektúre a dizajne Prednášky architektov z praxe o ich skúsenostiach a princípoch navrhovania (Ing. Filip Bránický, PhD.)
STREDA
16.12.2020 12.00-13.30 Dejiny architektúry a umenia Funkcionalizmus, Bauhaus a architektúra 20. storočia (Ing. arch. Eva Borecká, PhD.)
16.12.2020 13.00-14.30 Humanizácia a revitalizácia arch. prostredia Revitalizácia verejných priestorov na Slovensku a vo svete, princípy premeny na udržateľné a príjemné prostredie (Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD., Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.)
16.12.2020 17.00-18.30 Dejiny stavby miest a obcí Minulosť, ale aj budúcnosť svetových metropol (Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD./Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD./doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.)