Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum


Databáza Web of Knowledge

Pedagogickým, výskumným pracovníkom a doktorandom Stavebnej fakulty STU ponúkame ako pomôcku jednotlivé zoznamy odporúčaných odborných časopisov indexovaných v databáze WOK. Tematické zameranie zoznamov odporúčaných odborných časopisov je prevzaté z databázy Web of Knowledge (údaje aktualizované za rok 2017)

 

Databáza SCOPUS

Pedagogickým, výskumným pracovníkom a doktorandom Stavebnej fakulty STU ponúkame ako pomôcku jednotlivé zoznamy odporúčaných odborných časopisov indexovaných v databáze SCOPUS. Tematické zameranie zoznamov odporúčaných odborných časopisov je prevzaté z databázy SCOPUS (údaje aktualizované za rok 2017). 


 
Uvedené zoznamy odporúčaných odborných časopisov sa týkajú dvoch najvýznamnejších citačných databáz. Vzhľadom na svetovú produkciu desiatok tisíc titulov odborných časopisov môžu pedagogickí, výskumní pracovníci a doktorandi SvF publikovať aj v iných odborných časopisov rôznych svetových vydavateľstiev. Zoznamy odborných časopisov indexovaných v databázach WOK
a SCOPUS sú však považované za najkvalitnejšie zdroje publikovania.