Prejsť na obsah
Diane na SvF

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu sa 20. novembra 2018 stretol dekan a vedenie Stavebnej fakulty STU s jej najlepšími študentmi.

Už tradičným dôvodom stretnutia bolo ocenenie tých najlepších - elitných študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia. Dekan prof. Stanislav Unčík odovzdal študentom pozdravné listy, ocenil ich mimoriadnymi štipendiami a vďaka sponzorom, vydavateľstvám JAGA a EUROSTAV, aj sponzorskými darmi v podobe odbornej literatúry, výtlačkov odborných časopisov, či ročného predplatného dvoch odborných časopisov. Ako každý rok vďaka sponzorovi IMOS – Systemair, s.r.o. bola udelená aj mimoriadna cena na počesť tragicky zosnulej študentky Ing. Júlie Mäsiarovej. Toto jednorazové prospechové štipendium najlepšej študentke študijného programu Technické zariadenia budov odovzdal prof. Dušan Petráš vedúci Katedry technických zariadení budov.

Dekan oceneným študentom zablahoželal a poďakoval im za vzornú reprezentáciu fakulty či už v podobe vynikajúcich študijných výsledkov, propagačných aktivít v Združení študentov Stavebnej fakulty  alebo ojedinelých športových úspechov. Zároveň vyslovil prianie, aby komunita tých najlepších a najaktívnejších dokázala svojím osobným príkladom primäť ostatných študentov k čo najhodnotnejšiemu tráveniu života na fakulte. Zdôraznil tiež potrebu neustáleho rozvíjania vzájomne prospešného neformálneho dialógu medzi študentmi a pedagógmi.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Najlepší študenti fakulty 2017/2018

 

Priezvisko a  meno

Študijný program

1

Červík Tadeáš

2.B-GAK

2

Kubica Lukáš

3.B-GAK

3

Doubková Kristína

2.B-IKDS

4

Kopásek Denis

3.B-IKDS

5

Aktas Hasan

3.B-CExA

6

Čečetková Miriam

2.B-KKP

7

Krasňanský Juraj

3.B-MPM

8

Škotnárová Lucia

2.B-PSA

9

Laurincová Natália

3.B-PSA

10

Suhrada Dominik

4.B-PSA

11

Lalák Róbert

2.B-TMS

12

Jančo Juraj

3.B-TMS

13

Bachár Lukáš

2.B-VSVH

14

Liová Anna

3.B-VSVH

15

Kollár Vojtech, Bc.

2.I-TZB

16

Béber Patrik, Bc.

2.I-NKS

17

Matysová Diana, Bc.

2.I-PSA

18

Klincová Veronika, Bc.

2.I-AKP

19

Kyseľ Peter, Bc.

2.I-GAK

20

Jančoková Zuzana, Bc.

2.I-KKP

21

Fratrič Peter, Bc.

2.I-MPM

22

Takács Jakub, Bc.

2. I-TS

23

Mydla Jakub, Bc.

2. I-VSH

24

Ušák Matej, Bc.

2.I-CE

25

Ing. Peter Špánik

Geodézia a kartografia

26

Ing. Adam Janík

Vodohospodárske inžinierstvo

27

Mgr. Marian Šagát

Aplikovaná matematika

28

Ing. Adrián Valašík

Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

29

Ing. Jakub Čurpek

Teória a konštrukcie pozemných stavieb

30

Ing. Andrej Bisták

Katedra technológie stavieb

31

Ing. Milan Krafčík

 Teória a technika prostredia budov

32

Ing. Katarína Lampérová

Aplikovaná mechanika

33

Ing Barbora Vaseková

Krajinárstvo

34

Bc. Barbora Junasová 

Cena Júlie Mesiarovej I-TZB

35

Adam Beneš

Za mimoriadnu činnosť v prospech STU

36

Bc. Barbora Dičerová

Za mimoriadnu činnosť v prospech STU

37

Nancy Soboličová

Za mimoriadny športový výkon