Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 9. 10. 2009 sa v zasadačke fakulty uskutočnia inauguračné prednášky zamestnancov fakulty:

  • o 8,00 hod. inauguračná prednáška doc. Ing. Jána Brodnianskeho, PhD. na tému: Teoretické a konštrukčné problémy novodobých nosných sústav;
  • o 9,15 hod. inauguračná prednáška doc. RNDr. Martina Knora, PhD. na tému: Vzdialenosti v grafoch,
  • o 10,30 inauguračná prednáška doc. Ing. Karola Grünnera, PhD. na tému: Využitie asfaltu v cestnom staviteľstve.