Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie:

dvoch miest vysokoškolských učiteľov, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF (so zameraním na deskriptívnu geometriu):

1. Požiadavky:

  • vedecká hodnosť PhD. z matematiky alebo príbuzných oblastí, resp. perspektíva získania PhD. do 2 rokov
  • aktívne ovládanie AutoCadu

Termín nástupu: 15.9.2009

2. Požiadavky:

  • vedecká hodnosť PhD. z matematiky alebo príbuzných oblastí
  • zvládnutie výuky deskriptívnej geometrie v anglickom jazyku
  • aktívne ovládanie AutoCadu
  • publikačná činnosť

Termín nástupu: 1.10.2009

jedného miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF (so zameraním na počítačovú grafiku):

Požiadavky:

  • vedecká hodnosť PhD. z matematiky alebo príbuzných oblastí
  • aktívne ovládanie AutoCadu a Ansysu
  • zvládnutie výuky počítačovej grafiky v anglickom jazyku
  • publikačná činnosť

Termín nástupu: 1.10.2009

Prihlášky do výberových konaní spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.